Huraga

Fine Art

reset
 • The Women

  Artist: Lee Cheng Yong Year: 1937 Medium: Oil Paint Size: 42cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.92.4 Location: Dinding Storan Bawah
 • River Scene

  Artist: Khaw Sia Year: 1950 Medium: Water Color Size: 23cm x 31cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.4 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Mending Nets

  Artist: Kuo Ju Ping Year: 1950 Medium: Water Color Size: 33cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.8 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Having A Smoke

  Artist: Peter Harris Year: 1950 Medium: Pastel Size: 35cm x 23cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.1 Location: Storan Atas Muzium (P)
 • Still Life

  Artist: Tan Chee Chei Year: 1951 Medium: Oil Paint Size: 81cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.18 Location: Dinding Storan Bawah
 • Self Potrait

  Artist: Lee Cheng Yong Year: 1954 Medium: Oil Paint Size: 46cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.92.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Hendak Mandi

  Artist: Ismail Mustam Year: 1958 Medium: Oil Paint Size: 53cm x 74cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.60 Location: Dinding Storan Bawah
 • Membanting Padi

  Artist: Lee Joo For Year: 1958 Medium: Oil Paint Size: 53cm x 66cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.65 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Pertelingkahan Kehidupan Yang Menarik Perhatian

  Artist: Lee Joo For Year: 1958 Medium: Etching Size: 43cm x 60cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.66 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Kakak Dan Adik

  Artist: Mohd Hoessien Enas Year: 1959 Medium: Pastel Size: 64cm x 79cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.44 Location: Bilik VIP MGTF
 • Rockforms

  Artist: Yeoh Jin Leng Year: 1959 Medium: Oil Paint Size: 109cm x 84cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.77.4 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Berehat Di Tepi Jalan Johor Bharu

  Artist: Cheong Soo Pieng Year: 1960 Medium: Oil Paint Size: 42cm x 90cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.18 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Fakir

  Artist: Ismail Mustam Year: 1960 Medium: Oil Paint Size: 38cm x 46cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.59 Location: Dinding Storan Bawah
 • Kejadian Batik

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1960 Medium: Oil Paint Size: 90cm x 61cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.30 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Jaring Ikan

  Artist: Ho Kai Peng Year: 1961 Medium: Oil Paint Size: 58cm x 85cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.56 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Waterside Village

  Artist: Lai Foong Moi Year: 1961 Medium: Oil Paint Size: 76cm x 47cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.8 Location: Dinding Storan Bawah
 • Petang

  Artist: Phoon Poh Hoong Year: 1961 Medium: Water Color Size: 61cm x 58cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.36 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Kampong

  Artist: Yee Chin Ming Year: 1961 Medium: Water Color Size: 97cm x 58cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.22 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Malaysia Merdeka

  Artist: Cheong Lai Tong Year: 1962 Medium: Oil Paint Size: 71cm x 91cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.15 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Orang Tua

  Artist: Cheong Lai Tong Year: 1962 Medium: Oil Paint Size: 76cm x 41cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.16 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Menyisir Rambut

  Artist: Dzulkifli Buyong Year: 1962 Medium: Pastel Size: 94cm x 74cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.39 Location: Storan Bawah Muzium (D)
 • Murid Sekolah

  Artist: Dzulkifli Buyong Year: 1962 Medium: Pastel Size: 64cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.41 Location: Storan Bawah Muzium (D)
 • Menjual Burung

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1962 Medium: Oil Paint Size: 91cm x 58cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.6 Location: Dinding Storan Bawah
 • Pura Puri Ubud Bali

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1962 Medium: Ink on Paper Size: 48cm x 64cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.68 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Terbang

  Artist: Syed Ahmad Jamal Year: 1962 Medium: Oil Paint Size: 107cm x 132cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.75.2 Location: Dinding Storan Bawah
 • Kelabu

  Artist: Cheong Soo Pieng Year: 1963 Medium: Oil Paint Size: 66cm x 94cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.48 Location: Dinding Storan Bawah
 • Pasar Di Kelantan

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1963 Medium: Ink on Paper Size: 74cm x 58cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.53 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Bermain Gelang Getah

  Artist: Dzulkifli Buyong Year: 1963 Medium: Pastel Size: 58cm x 66cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.55 Location: Storan Bawah Muzium (D)
 • Imago (Berlin)

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1963 Medium: Oil Paint Size: 82cm x 62cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.15 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Jambatan

  Artist: Lee Kean Seng Year: 1963 Medium: Batik Size: 91cm x 107cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.67 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Lombong Bijeh I

  Artist: Long Thien Shih Year: 1963 Medium: Water Color Size: 38cm x 56cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.42 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Lombong Bjieh II

  Artist: Long Thien Shih Year: 1963 Medium: Water Color Size: 38cm x 56cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.43 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Jamini Roy

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1963 Medium: Ink on Paper Size: 69cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.29 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Menjual Tembaga Di Benares

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1963 Medium: Ink on Paper Size: 64cm x 74cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.31 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Bogel

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1963 Medium: Batik Size: 39cm x 42cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.32 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Pohon

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1963 Medium: Batik Size: 42cm x 85cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.33 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Youth Embarbed

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1963 Medium: Batik Size: 44cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.34 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Perpisahan

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1963 Medium: Batik Size: 39cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.46 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Menjemor Jaring I

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1963 Medium: Water Color Size: 69cm x 48cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.5 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Menjemor Jaring II

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1963 Medium: Woodblock Print Size: 69cm x 48cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.8 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Gubahan I

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1963 Medium: Tempera Color Size: 61cm x 46cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.1 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Masjid Kuala Kangsar

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1963 Medium: Monotype Size: 58cm x 41cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.4 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Lela Mayang I

  Artist: Syed Ahmad Jamal Year: 1963 Medium: Guoche Size: 43cm x 53cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.70 Location: Dinding Storan Bawah
 • Tulisan

  Artist: Syed Ahmad Jamal Year: 1963 Medium: Oil Paint Size: 46cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.71 Location: Dinding Storan Bawah
 • The Journey

  Artist: Syed Ahmad Jamal Year: 1963 Medium: Oil Paint Size: 102cm x 245cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.76.1 Location: Dinding Storan Bawah
 • Gembala Gajah

  Artist: Tidak Dikenali Year: 1963 Medium: Water Color Size: 84cm x 53cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.76 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Batu Berapit

  Artist: Yong Cheng Wah Year: 1963 Medium: Water Color Size: 102cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.25 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Melempar Jaring

  Artist: Yong Cheng Wah Year: 1963 Medium: Water Color Size: 89cm x 69cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.26 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Membuat Bunga Kalong

  Artist: Yong Cheng Wah Year: 1963 Medium: Pastel Size: 58cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.27 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Tiga Budak Laki-laki

  Artist: Yong Cheng Wah Year: 1963 Medium: Water Color Size: 61cm x 59cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.28 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Wanita

  Artist: Yong Cheng Wah Year: 1963 Medium: Water Color Size: 70cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.75 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Meniup Jatuh

  Artist: Dzulkifli Buyong Year: 1964 Medium: Pastel Size: 89cm x 69cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.38 Location: Storan Bawah Muzium (D)
 • Kebahagiaan Hidup

  Artist: Dzulkifli Buyong Year: 1964 Medium: Pastel Size: 94cm x 74cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.40 Location: Storan Bawah Muzium (D)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Ibrahim Hussein Year: 1964 Medium: Water Color Size: 64cm x 48cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.76.5 Location: Storan Bawah Muzium (I)
 • Kemunduran Pada Kampong Nelayan

  Artist: Ismail Mustam Year: 1964 Medium: Batik Size: 86cm x 69cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.61 Location: Storan Bawah Muzium (I)
 • Cruciform

  Artist: Khoo Sui Hoe Year: 1964 Medium: Oil Paint Size: 74cm x 91cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.63 Location: Dinding Storan Bawah
 • Masjid

  Artist: Phoon Poh Hoong Year: 1964 Medium: Monotype Size: 91cm x 46cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.35 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Pengharapan

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1964 Medium: Woodblock Print Size: 29cm x 62cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.7 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Tidak Mengapa Nak

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1964 Medium: Woodblock Print Size: 59cm x 28cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.69 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Kucing Hitam

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1964 Medium: Woodblock Print Size: 30cm x 58cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.2 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Lembu Berlaga

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1964 Medium: Woodblock Print Size: 76cm x 53cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.3 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Gubahan IV

  Artist: Tay Bak Koi Year: 1964 Medium: Water Color Size: 79cm x 64cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.19 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Gubahan V

  Artist: Tay Bak Koi Year: 1964 Medium: Water Color Size: 53cm x 69cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.20 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Pulang Dari Laut

  Artist: Tay Bak Koi Year: 1964 Medium: Water Color Size: 104cm x 79cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.21 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Gubahan I

  Artist: Tay Bak Koi Year: 1964 Medium: Water Color Size: 53cm x 71cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.72 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Gubahan II

  Artist: Tay Bak Koi Year: 1964 Medium: Water Color Size: 75cm x 50cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.73 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Gubahan III

  Artist: Tay Bak Koi Year: 1964 Medium: Water Color Size: 55cm x 72cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.74 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Budak Dengan Lembu

  Artist: Tew Nai Tong Year: 1964 Medium: Oil Paint Size: 70cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.9 Location: Dinding Storan Bawah
 • Dua Beradik

  Artist: Tew Nai Tong Year: 1964 Medium: Oil Paint Size: 86cm x 66cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.10 Location: Dinding Storan Bawah
 • Kedai Tanglong

  Artist: Yee Chin Ming Year: 1964 Medium: Ink & Color Size: 89cm x 43cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.23 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Seberang Takir

  Artist: Yeoh Jin Leng Year: 1964 Medium: Oil Paint Size: 60cm x 80cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.24 Location: Dinding Storan Bawah
 • Burung Bangau (Heron)

  Artist: Chen Wen Shi Year: 1965 Medium: Water Color Size: 44cm x 91cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.12 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Bangau (Crane)

  Artist: Chen Wen Shi Year: 1965 Medium: Water Color Size: 43cm x 47cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.13 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Katak Di Bawah Pokok Pisang

  Artist: Chen Wen Shi Year: 1965 Medium: Water Color Size: 46cm x 97cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.14 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Penghidupan Tersembunyi & Umum

  Artist: Cheong Lai Tong Year: 1965 Medium: Oil Paint Size: 135cm x 94cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.17 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Ganjil

  Artist: Cheong Soo Pieng Year: 1965 Medium: Ink & Water Color Size: 19cm x 28cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.47 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Penghidupan Di Singapura

  Artist: Cheong Soo Pieng Year: 1965 Medium: Ink & Water Color Size: 114cm x 23cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.49 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Ke Pasar

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1965 Medium: Ink & Water Color Size: 56cm x 37cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.51 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Kerbau-kerbau Sedang Bekerja

  Artist: Chuah Thean Theng Year: 1965 Medium: Batik Size: 81cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.52 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Riverine Kampong

  Artist: Chuah Thean Theng Year: 1965 Medium: Batik Size: 79cm x 107cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.54 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Pago-Pago

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1965 Medium: Oil Paint Size: 60cm x 80cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.7 Location: Bilik VIP MGTF
 • Di Tepi Sungai

  Artist: Patrick Ng Kah Onn Year: 1965 Medium: Oil Paint Size: 121cm x 121cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.45 Location: National Art Gallery Singapore
 • Berhala Di Bangkok

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1965 Medium: Conte Size: 48cm x 64cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.37 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Tay Mo Leong Year: 1965 Medium: Batik Size: 74cm x 107cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.76.6 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Rockforms I

  Artist: Yeoh Jin Leng Year: 1965 Medium: Oil Paint Size: 104cm x 81cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.77.5 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Menumbuk Padi

  Artist: Hse Te Hsein Year: 1966 Medium: Batik Size: 62cm x 90cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.58 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Bukit Merah

  Artist: Khoo Sui Hoe Year: 1966 Medium: Oil Paint Size: 104cm x 104cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.64 Location: Dinding Storan Bawah
 • Three With Baling Hill

  Artist: Khoo Sui Hoe Year: 1966 Medium: Oil Paint Size: 104cm x 102cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.77 Location: Dinding Storan Bawah
 • Cucu

  Artist: Mohd Hoessien Enas Year: 1966 Medium: Pastel Size: 56cm x 69cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.57 Location: Bilik VIP MGTF
 • Dari Masa Ke Masa

  Artist: Cheah Kong Heng Year: 1967 Medium: Water Color Size: 55cm x 76cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.11 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Gadis Memegang Sejambak Bunga

  Artist: Khoo Sui Hoe Year: 1967 Medium: Oil Paint Size: 97cm x 97cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.1 Location: Dinding Storan Bawah
 • Potret Tun Dr Ismail

  Artist: Mohd Hoessien Enas Year: 1967 Medium: Oil Paint Size: 74cm x 99cm Status: Donated Serial No: MG.SH.02.11 Location: Bilik VIP MGTF
 • Tenaga

  Artist: Syed Ahmad Jamal Year: 1967 Medium: Oil Paint Size: 178cm x 179cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.75.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Potret Toh Puan Norashikin

  Artist: Mohd Hoessien Enas Year: 1968 Medium: Oil Paint Size: 74cm x 99cm Status: Donated Serial No: MG.SH.02.12 Location: Bilik VIP MGTF
 • Long Beach Island

  Artist: Robert Crock Year: 1968 Medium: Photography Size: 20cm x 30cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.3 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Tengkujuh

  Artist: Chew Kiat Lim Year: 1969 Medium: Batik Size: 89cm x 98cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.50 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Spring

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1969 Medium: Oil Paint Size: 112cm x 117cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.4 Location: Dinding Storan Bawah
 • Kabuki

  Artist: Ibrahim Hussein Year: 1969 Medium: Oil Paint Size: 203cm x 203cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.14 Location: Bilik VIP MGTF
 • Gerai Makan

  Artist: Khor Seow Hooi Year: 1969 Medium: Ink & Water Color Size: 38cm x 94cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.82.7 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Angkors Trees, Preak Khan III

  Artist: Patrick Ritche Year: 1969 Medium: Ink & Water Color Size: 56cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.74.3 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Spring De Ann Arbor

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1970 Medium: Water Color Size: 71cm x 69cm Status: Donated Serial No: MG.SH.74.7 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Ku Bunuh Cinta

  Artist: Ismail Zain Year: 1970 Medium: Silk Screen Size: 91cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.1 Location: Dinding Storan Bawah
 • To The Asian Women

  Artist: Joseph Tan Year: 1970 Medium: Emulsion Paint on Wood Structure Size: 108cm x 180cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.5 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Andante

  Artist: Khalil Ibrahim Year: 1970 Medium: Batik Size: 91cm x 89cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.73.62 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Gadis Berpakaian Putih

  Artist: Khoo Sui Hoe Year: 1970 Medium: Oil Paint Size: 89cm x 76cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.5 Location: Dinding Storan Bawah
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1970 Medium: Etching Size: 25cm x 33cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.76.3 Location: Bilik VIP MGTF
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1970 Medium: Etching Size: 25cm x 28cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.76.4 Location: Bilik VIP MGTF
 • The Hermitage Leningrad

  Artist: Tidak Dikenali Year: 1970 Medium: Pen on Paper Size: 21cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.40 Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Pilgrim

  Artist: Seah Kim Joo Year: 1971 Medium: Oil Paint Size: 85cm x 80cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.12 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Alif Ba Ta

  Artist: Ahmad Khalid Yusoff Year: 1972 Medium: Acrylic on Canvas Size: 137cm x 107cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.13 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Tidak Bertajuk

  Artist: Cheong Lai Tong Year: 1972 Medium: Oil Paint Size: 100cm x 100cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.11 Location: Dinding Storan Bawah
 • Thru Recede

  Artist: Choong Kam Kaw Year: 1972 Medium: Emulsion Paint & Enamel Paint Size: 91cm x 152cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.17 Location: Dinding Storan Bawah
 • Burung Dalam Sangkar

  Artist: Chuah Thean Theng Year: 1972 Medium: Batik Size: 42cm x 37cm Status: Donated Serial No: MG.SH.88.7 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Chuah Thean Theng Year: 1972 Medium: Batik Size: 58cm x 75cm Status: Donated Serial No: MG.SH.88.8 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Chuah Thean Theng Year: 1972 Medium: Batik Size: 74cm x 56cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.16 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Lukisan Bersiri II No. 3

  Artist: Joseph Tan Year: 1972 Medium: Oil Paint Size: 152cm x 213cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.8 Location: Dinding Storan Bawah
 • Suasana Banjir

  Artist: Khoo Sui Hoe Year: 1972 Medium: Oil Paint Size: 86cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.6 Location: Dinding Storan Bawah
 • Force Of Landscape

  Artist: Lee Joo For Year: 1972 Medium: Oil Paint Size: 97cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.15 Location: Dinding Storan Bawah
 • Tan Sri Prof. Hamzah Sendut

  Artist: Mohd Hoessien Enas Year: 1972 Medium: Oil Paint Size: 144cm x 119cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.10 Location: Dewan Persidangan USM
 • Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail

  Artist: Mohd Hoessien Enas Year: 1972 Medium: Oil Paint Size: 94cm x 119cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.19 Location: Bilik VIP MGTF
 • Haji

  Artist: Robert Crock Year: 1972 Medium: Photography Size: 20cm x 36cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.1 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Manggis

  Artist: Robert Crock Year: 1972 Medium: Photography Size: 20cm x 36cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.2 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Women - Series Jawa

  Artist: Robert Crock Year: 1972 Medium: Photography Size: 20cm x 36cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.5 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Tidak Bertajuk

  Artist: Yong Chee Cheong (Yeong Seak Ling) Year: 1972 Medium: Water Color Size: 69cm x 94cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.9 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Tidak Bertajuk

  Artist: Yong Chee Cheong (Yeong Seak Ling) Year: 1972 Medium: Water Color Size: 69cm x 94cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.74.10 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Red & Purple Interludes

  Artist: Ibrahim Hussein Year: 1973 Medium: Acrylic on Canvas Size: 128cm x 251cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.4 Location: Bilik VIP MGTF
 • Imago Kelam

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1973 Medium: Oil Paint Size: 105cm x 74cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.13 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Abdul Halim Taib Year: 1974 Medium: Photography Size: 32cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.1 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Catherine Yen Year: 1974 Medium: Photography Size: 29cm x 19cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.20 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Chong Sui Seng Year: 1974 Medium: Photography Size: 29cm x 22cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.2 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Composition With A Sphere

  Artist: Chua Say Chuan Year: 1974 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.15 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Naves Of The Sea

  Artist: Foo Hong Tat Year: 1974 Medium: Acrylic on Canvas Size: 49cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.9 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Di Bawah Sinaran Bulan Sabit

  Artist: Osman Mansor Year: 1974 Medium: Print Size: 61cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.92.1 Location: Storan Bawah Muzium (O)
 • Dua Sejoli

  Artist: Osman Mansor Year: 1974 Medium: Print Size: 53cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.92.2 Location: Storan Bawah Muzium (O)
 • Imej 4x5

  Artist: Philip Lim Chin Guan Year: 1974 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.16 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Phng Soo Keat Year: 1974 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.9 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Penang Montage Malaysia

  Artist: Robert Crock Year: 1974 Medium: Photography & Collage Size: 122cm x 244cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Tuan Robiah Tuan Abdul Kadir Year: 1974 Medium: Photography Size: 25cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.7 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Superficial Cul De Sue

  Artist: Zainol Abas Year: 1974 Medium: Woodblock Print Size: 62cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.74.2 Location: Storan Bawah Muzium (Z)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Abdul Rahim Long Year: 1975 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.8 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Matahari Terbit Matahari Terbenam

  Artist: Lim Eng Hooi Year: 1975 Medium: Acrylic on Canvas Size: 81cm x 81cm Status: Donated Serial No: MG.SH.75.1 Location: Dinding Storan Bawah
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Mutadho Bahari Year: 1975 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.13 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Reflections Of Singapore

  Artist: Robert Crock Year: 1975 Medium: Photography & Collage Size: 86cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.4 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Siti Fauziah Abd Rahman Year: 1975 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.10 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Azlan Year: 1976 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.12 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Ikan Bawal

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1976 Medium: Handmade Paper Size: 122cm x 99cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Fantasi

  Artist: Ismail Abdullah Year: 1976 Medium: Photography Size: 29cm x 22cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.85.4 Location: Storan Bawah Muzium (I)
 • 8 Jun 1967

  Artist: Long Thien Shih Year: 1976 Medium: Etching Size: 64cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.76.2 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Panji Alam

  Artist: Manan Embong Year: 1976 Medium: Oil Paint Size: 100cm x 81cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.13 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Osman Mansor Year: 1976 Medium: Batik Size: 84cm x 71cm Status: Donated Serial No: MG.SH.82.3 Location: Storan Bawah Muzium (O)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Osman Mansor Year: 1976 Medium: Batik Size: 74cm x 46cm Status: Donated Serial No: MG.SH.82.6 Location: Storan Bawah Muzium (O)
 • Kurungan Dan Kebebasan

  Artist: Raja Azhar Idris Year: 1976 Medium: Print Size: 17cm x 24cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.83.1 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Pohon Getah

  Artist: Ruzaika Omar Basree Year: 1976 Medium: Perspex Sheet Size: 30cm x 124cm x 15cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.82.2 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Arus Bawah Sedar 76

  Artist: Zambri Embi Year: 1976 Medium: Photography Size: 102cm x 76cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.4 Location: Dinding Storan Bawah
 • Semakin Hilang

  Artist: Ahmad Suhaimi Year: 1977 Medium: Woodblock Print Size: 107cm x 112cm Status: Donated Serial No: MG.SH.79.14 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Fotogram

  Artist: Arshad Ismail Year: 1977 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.18 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Whispering Wilderness

  Artist: Bee Sim Year: 1977 Medium: Woodblock Print Size: 97cm x 102cm Status: Donated Serial No: MG.SH.79.15 Location: Storan Bawah Muzium (B)
 • Ang Ku

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1977 Medium: Handmade Paper Size: 201cm x 79cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.1 Location: Dinding Storan Bawah
 • Ikan Hijau

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1977 Medium: Handmade Paper Size: 38cm x 38cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.4 Location: Dinding Storan Bawah
 • Standing Figure

  Artist: Chong Suet Lin Year: 1977 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.80.24 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Arca Seramik)
 • Berdiri Atas Kaki Sendiri

  Artist: Ismail Hashim Year: 1977 Medium: Photography Size: 104cm x 130cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.77.1 Location: Storan Bawah Muzium (I)
 • Gerakan Objek

  Artist: Kee Lek Swee Year: 1977 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.11 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanjung

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1977 Medium: Oil Paint on Wood Structure Size: 46cm x 147cm Status: Donated Serial No: MG.SH.79.10 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Fajar

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1977 Medium: Woodblock & Acrylic Size: 135cm x 56cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.77.2 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Langkawi Senja

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1977 Medium: Oil Paint on Wood Structure Size: 81cm x 180cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.11 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Kalibang

  Artist: Latiff Mohidin Year: 1977 Medium: Oil Paint on Wood Structure Size: 43cm x 126cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.12 Location: Bilik VIP MGTF
 • Fotogram

  Artist: Mohd Jantan Year: 1977 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.17 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Mohd Yunus Mohamad Year: 1977 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.5 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Mohd Yunus Mohamad Year: 1977 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.6 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Di Penjuru Mata Mu

  Artist: Omar Rahman Year: 1977 Medium: Lino Print Size: 61cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.79.18 Location: Storan Bawah Muzium (O)
 • Tropika I

  Artist: Syed Salleh Syed Mustaffa Year: 1977 Medium: Mixed Media Size: 94cm x 94cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.77.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Satu Episod 77

  Artist: Zambri Embi Year: 1977 Medium: Photography Size: 76cm x 99cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.2 Location: Storan Bawah Muzium (Z)
 • Alam Sekeliling

  Artist: Zulkifli Mohd Dahalan Year: 1977 Medium: Ink on Paper Size: 51cm x 38cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.8 Location: Storan Bawah Muzium (Z)
 • Siput Dari Pulau Betong

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1978 Medium: Handmade Paper Size: 102cm x 124cm Status: Donated Serial No: MG.SH.79.5 Location: Dinding Storan Bawah
 • Siew-Siew

  Artist: Chew Teng Beng Year: 1978 Medium: Handmade Paper Size: 183cm x 127cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.2 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Atas Storan)
 • Gadis Sedang Duduk

  Artist: Chia Yu Chuan Year: 1978 Medium: Oil Paint Size: 74cm x 53cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.7 Location: Dinding Storan Bawah
 • One Original Lithograph

  Artist: Lee Kean Seng Year: 1978 Medium: Litography Size: 56cm x 45cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.10 Location: Storan Atas Muzium (L)
 • Resting

  Artist: Lim Khoon Hock (TOYA) Year: 1978 Medium: Batik Size: 64cm x 80cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.20 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Murai Batu

  Artist: Ong Soo Keat Year: 1978 Medium: Water Color Size: 66cm x 48cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.9 Location: Rumah Pemimpin USM
 • To Be Completed

  Artist: Redza Piyadasa Year: 1978 Medium: Woodblock & Acrylic Size: 152.5cm (H) x 86.5cm (L) x 11cm (D) Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.6 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Timah

  Artist: Redza Piyadasa Year: 1978 Medium: Charcoal and Stencils on Wood Size: 41cm x 61cm Status: Loan Serial No: MG.SH.20.4 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Dungun Siri II

  Artist: Ruzaika Omar Basree Year: 1978 Medium: Emulsion Paint on Wood Structure Size: 72cm x 91cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.6 Location: National Art Gallery Singapore
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Sabtuyah Senson Year: 1978 Medium: Photography Size: 30cm x 23cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.3 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Jeti

  Artist: Tan Choon Ghee Year: 1978 Medium: Ink & Water Color Size: 94cm x 61cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.8 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Daerah

  Artist: Yuen Chee Ling Year: 1978 Medium: Oil Paint Size: 137cm x 86cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.6 Location: Dinding Storan Bawah
 • Satu Elusi 78

  Artist: Zambri Embi Year: 1978 Medium: Photography Size: 76cm x 97cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Ruang Dapur

  Artist: Zulkifli Mohd Dahalan Year: 1978 Medium: Acrylic on Canvas Size: 102cm x 65cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.78.7 Location: National Art Gallery Singapore
 • Ini Jalan Ke Universiti Sains Malaysia

  Artist: Jaini Salleh Year: 1979 Medium: Lino Print Size: 46cm x 69cm Status: Donated Serial No: MG.SH.79.16 Location: Storan Bawah Muzium (J)
 • Pena Revolusi Budaya

  Artist: Jaini Salleh Year: 1979 Medium: Lino Print Size: 46cm x 69cm Status: Donated Serial No: MG.SH.79.17 Location: Storan Bawah Muzium (J)
 • Transformasi Budaya III

  Artist: Jaini Salleh Year: 1979 Medium: Silk Screen Size: 43cm x 65cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.12 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Khazanah Budaya

  Artist: Jaini Salleh Year: 1979 Medium: Silk Screen Size: 43cm x 64cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.13 Location: Storan Bawah Muzium (J)
 • My Nativeland

  Artist: Jaini Salleh Year: 1979 Medium: Emulsion Paint Size: 109cm x 109cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.17 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Eating Stall

  Artist: Lim Khoon Hock (TOYA) Year: 1979 Medium: Batik Size: 80cm x 98cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.21 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Mistri 4

  Artist: Mustafa Ghazali Year: 1979 Medium: Oil Paint on Wood Structure Size: 39cm x 46cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.16 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Mistri 5

  Artist: Mustafa Ghazali Year: 1979 Medium: Silk Screen Size: 46cm x 38cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.19 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Ramlan Kimin Year: 1979 Medium: Photography Size: 30cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.19 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Surah Naml 30

  Artist: Sheikh Omar Basree Year: 1979 Medium: Glass & Paint Size: 64cm x 66cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.9 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Surah Al-Baqarah

  Artist: Sheikh Omar Basree Year: 1979 Medium: Glass & Paint Size: 76cm x 79cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.10 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Pintu Gerbang

  Artist: Tan Choon Ghee Year: 1979 Medium: Water Color Size: 84cm x 71cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.79.9 Location: Storan Bawah Muzium (T)
 • Mencari Sambil Berbakti

  Artist: Wan Mohd Nor Year: 1979 Medium: Print Size: 38cm x 53cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.11 Location: Storan Bawah Muzium (W)
 • Carilah Tempat Berteduh

  Artist: Wan Mohd Nor Year: 1979 Medium: Print Size: 38cm x 56cm Status: Donated Serial No: MG.SH.80.14 Location: Storan Bawah Muzium (W)
 • Release

  Artist: Anthony Chan Sai Weng Year: 1980 Medium: Acrylic on Canvas Size: 80cm x 90cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.80.22 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Jalan Ke Arah Air Itam Dam

  Artist: Cheah Ewe Hoon Year: 1980 Medium: Acrylic on Canvas Size: 83cm x 62cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.81.8 Location: Dinding Storan Bawah
 • Intricate Bloom

  Artist: Christianne Goonting Year: 1980 Medium: Water Color Size: 48cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.86.2 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Pandorea

  Artist: Christianne Goonting Year: 1980 Medium: Water Color Size: 65cm x 37cm Status: Donated Serial No: MG.SH.86.3 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Malaysia Pride

  Artist: Christianne Goonting Year: 1980 Medium: Water Color Size: 83cm x 44cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.86.1 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Ruang Warna

  Artist: Mohd Fadzil Othman Year: 1980 Medium: Mixed Media Size: 76cm x 91cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.51 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Lubang Maut

  Artist: Nirmala Dutt Shanmughalingam Year: 1980 Medium: Silk Screen Size: 122cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.81.2 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Rindu 1981

  Artist: Ilse Noor Year: 1981 Medium: Etching Size: 27cm x 22cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.4 Location: Storan Bawah Muzium (I)
 • Memo - Cameron Highland

  Artist: Khoo Sui Hoe Year: 1981 Medium: Acrylic on Canvas Size: 254cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.81.6 Location: Dinding Storan Bawah
 • Mars Burnt Raw Sv 3

  Artist: Lim Eng Hooi Year: 1981 Medium: Emulsion Paint Size: 203cm x 201cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.81.9 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Kinabalu IV

  Artist: Maryam Abdullah Year: 1981 Medium: Pastel Size: 53cm x 75cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.2 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Benyok

  Artist: Mohammad Arshad Year: 1981 Medium: Oil Paint Size: 100cm x 126cm Status: Donated Serial No: MG.SH.82.5 Location: Dinding Storan Bawah
 • Potret

  Artist: Mohd Salleh Mokhtar Year: 1981 Medium: Sculpture Size: 64cm x 52cm Status: Donated Serial No: MG.SH.81.4 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Arca Seramik)
 • Cerf-Volant Qui En Retard

  Artist: Poh Sang Year: 1981 Medium: Print Size: 53cm x 43cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.82.4 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Cheeseburger Buddha

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 1981 Medium: Sketches Size: 21cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.85 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Bagaikan Sinaran Suria

  Artist: Sharifah Fatimah Syed Zubir Year: 1981 Medium: Acrylic on Canvas Size: 141cm x 173cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.81.5 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Dari Lembah Terpendam

  Artist: Syed Ahmad Mufazzal Year: 1981 Medium: Oil Paint Size: 98cm x 145cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.81.7 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Saiz Permukaan 2 No. 2

  Artist: Tan Hon Yin Year: 1981 Medium: Acrylic on Canvas Size: 89cm x 119cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.81.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Pantai Timur

  Artist: Yusoff Abdullah Year: 1981 Medium: Oil Paint Size: 177cm x 124cm Status: Donated Serial No: MG.SH.81.1 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Bulan Dan Bintang

  Artist: Abdul Haniff Mohd Noor Year: 1982 Medium: Clay Size: Variable Size Status: Purchased Serial No: MG.SH.82.1 Location: Storan Bawah Muzium (Kotak Kayu)
 • Jawi Dan Alam Semulajadi

  Artist: Ahmad Khalid Yusoff Year: 1982 Medium: Acrylic on Canvas Size: 61cm x 61cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.10 Location: Dinding Storan Bawah
 • Nude I

  Artist: Alex Alexander Syndikus Year: 1982 Medium: Photography Size: 24cm x 99cm Status: Donated Serial No: MG.SH.89.2 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Nude II

  Artist: Alex Alexander Syndikus Year: 1982 Medium: Photography Size: 24cm x 99cm Status: Donated Serial No: MG.SH.89.3 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Chair Apple Hat

  Artist: Ismail Abdullah Year: 1982 Medium: Photography Size: 24cm x 32cm Status: Donated Serial No: MG.SH.89.1 Location: Storan Bawah Muzium (I)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Maryam Abdullah Year: 1982 Medium: Pastel Size: 58cm x 84cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.3 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Pantai Beserah

  Artist: Md Sani Md Dom Year: 1982 Medium: Oil Paint Size: 64cm x 53cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.83.2 Location: Dinding Storan Bawah
 • Keluarga Baba

  Artist: Redza Piyadasa Year: 1982 Medium: Mixed Media Collage Size: 70cm x 50cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.9 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Suasana I

  Artist: Siti Zainon Ismail Year: 1982 Medium: Mixed Media Size: 62cm x 53cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.5 Location: Dinding Storan Bawah
 • Malam Membiru

  Artist: Ali Rahmad (MABUHA) Year: 1983 Medium: Oil Paint Size: 89cm x 131cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.1 Location: Dinding Storan Bawah
 • Nutrition

  Artist: Azahari Osman Year: 1983 Medium: Oil Paint Size: 104cm x 104cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.83.5 Location: Dinding Storan Bawah
 • Alam Benda

  Artist: Jailani Abu Hassan Year: 1983 Medium: Water Color Size: 36cm x 51cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.83.6 Location: Storan Bawah Muzium (J)
 • Aku Sudah Cukup

  Artist: Khalil Ibrahim Year: 1983 Medium: Batik Size: 105cm x 85cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.6 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Lim Chee Boon Year: 1983 Medium: Photography Size: 90cm x 90cm Status: Donated Serial No: MG.SH.85.14 Location: Rumah Pemimpin USM
 • Melata I

  Artist: Ludin Ahmad Year: 1983 Medium: Oil Paint Size: 91cm x 91cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.83.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Rising Sun Over China Town

  Artist: Yeo Hoe Koon Year: 1983 Medium: Oil Paint Size: 97cm x 124cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.7 Location: Dinding Storan Bawah
 • Alam Benda (Still Life)

  Artist: Yeo Hoe Koon Year: 1983 Medium: Oil Paint Size: 97cm x 124cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.84.8 Location: Dinding Storan Bawah
 • Ke Pasar

  Artist: Zakaria Ali Year: 1983 Medium: Oil Paint Size: 53cm x 37cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.83.4 Location: Dinding Storan Bawah
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.11 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.12 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.13 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.14 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 18cm x 67cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.15 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.16 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.17 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.18 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.19 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.20 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.21 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.22 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.23 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.24 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 24cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.25 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 66cm x 23cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.26 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 132cm x 36cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.27 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 132cm x 36cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.28 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 132cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.29 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 66cm x 23cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.30 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 133cm x 36cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.31 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Kampo Harada Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 25cm x 107cm Status: Donated Serial No: MG.SH.84.32 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Perumpunan

  Artist: Khalil Ibrahim Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 88cm x 65cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.86.6 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Mengasihani

  Artist: Tidak Dikenali Year: 1984 Medium: Ink on Paper Size: 94cm x 44cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.13 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Penarik Beca

  Artist: Azman Yusoff Year: 1986 Medium: Water Color Size: 51cm x 72cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.86.7 Location: Storan Bawah Muzium (A)
 • Laga Dan Tunjuk Gagah

  Artist: Manan Embong Year: 1986 Medium: Batik Size: 100cm x 81cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.11 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Tari

  Artist: Manan Embong Year: 1986 Medium: Batik Size: 100cm x 81cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.12 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Landscape I

  Artist: Rahime Harun Year: 1986 Medium: Print Size: 22cm x 14cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.25 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Siri Warisan Rebab

  Artist: Shafie Hassan Year: 1986 Medium: Water Color Size: 88cm x 65cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.86.5 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Fire Element

  Artist: Yong Cheng Wah Year: 1986 Medium: Acrylic on Canvas Size: 57cm x 86cm Status: Donated Serial No: MG.SH.86.4 Location: Storan Bawah Muzium (Y)
 • Burung Helang

  Artist: Choo Beng Teong Year: 1987 Medium: Water Color Size: 36cm x 24cm Status: Donated Serial No: MG.SH.87.9 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Tocu Taucan I

  Artist: Choo Beng Teong Year: 1987 Medium: Water Color Size: 23cm x 23cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.3 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Great Indian Hornbill

  Artist: Choo Beng Teong Year: 1987 Medium: Water Color Size: 23cm x 29cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.4 Location: Storan Bawah Muzium (C)
 • Perlindungan Yang Maha Perkasa

  Artist: Elias Ishak Year: 1987 Medium: Plaster Size: 41cm x 28cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.88.1 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Siri Komposisi Pahang I

  Artist: Haron Mokhtar Year: 1987 Medium: Acrylic on Canvas Size: 86cm x 127cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.88.5 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Siri Komposisi Pahang II

  Artist: Haron Mokhtar Year: 1987 Medium: Acrylic on Canvas Size: 86cm x 127cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.88.6 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Ismail Abdullah Year: 1987 Medium: Photography Size: 48cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.87.13 Location: Storan Bawah Muzium (I)
 • The Unfortunate

  Artist: Kam Liam Kiong Year: 1987 Medium: Water Color Size: 52cm x 38cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.5 Location: Storan Bawah Muzium (K)
 • Kemusnahan

  Artist: Mat Desa Mat Radzi Year: 1987 Medium: Woodblock & Acrylic Size: 23cm x 17cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.7 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Percantuman

  Artist: Mohd Ekif Year: 1987 Medium: Mixed Media Size: 163cm x 127cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.88.2 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Atas Storan)
 • Lupa I

  Artist: Mohd Nuri Bakar Year: 1987 Medium: Serigraphy Size: 36cm x 24cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.6 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Nature Composition No. 2

  Artist: Mohd Yusoff Marsidin Year: 1987 Medium: Mixed Media Size: 74cm x 50cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.88.3 Location: Storan Bawah Muzium (M)
 • Bermain Kertok

  Artist: Paula Gillen Year: 1987 Medium: Photography Size: 41cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.87.10 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Bermain Gasing

  Artist: Paula Gillen Year: 1987 Medium: Photography Size: 46cm x 32cm Status: Donated Serial No: MG.SH.87.11 Location: Storan Bawah Muzium (P)
 • Dirimu Antara Dua Kelahiran

  Artist: Romli Mahmud Year: 1987 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 183cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.12 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Purple Scape II

  Artist: Romli Mahmud Year: 1987 Medium: Water Color Size: 52cm x 71cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.88.4 Location: Storan Bawah Muzium (R)
 • Siri Telok Kemang I

  Artist: Salleh Mohammad Year: 1987 Medium: Ink on Paper Size: 37cm x 24cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.1 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Siri Telok Kemang II

  Artist: Salleh Mohammad Year: 1987 Medium: Ink on Paper Size: 37cm x 24cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.2 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Pertarungan

  Artist: Syed Ahmad Mufazzal Year: 1987 Medium: Photography Size: 36cm x 24cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.87.8 Location: Storan Bawah Muzium (S)
 • Chattering Under The Moonlight

  Artist: Ang Swee Hin Year: 1988 Medium: Ink & Color Size: 66cm x 33cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.7 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Vincent

  Artist: Ismail Zain Year: 1988 Medium: Computer Print Size: 28cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.5 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Phantom

  Artist: Ismail Zain Year: 1988 Medium: Digital Print Size: 25.3cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.23.3 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Magic Marker

  Artist: Ismail Zain Year: 1988 Medium: Computer Print Size: 28cm x 20cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.3 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Al Kesah

  Artist: Ismail Zain Year: 1988 Medium: Computer Print Size: 20cm x 28cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.4 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Curtain In Room

  Artist: Juhari Said Year: 1988 Medium: Mixed Media Size: 32cm x 24cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.53 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • Sketches Teleng

  Artist: Tengku Sabri Ibrahim Year: 1988 Medium: Ink on Paper Size: 27cm x 22cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.28 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Syahadah

  Artist: Tidak Dikenali Year: 1988 Medium: Wood Carving Size: 27cm x 112cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.88.9 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Diversity & Unity Series

  Artist: Fauzan Omar Year: 1990 Medium: Lino Print Size: 56cm x 47cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.15 Location: Storan Atas Muzium (F)
 • Peace Doves

  Artist: Tan Peng Hooi Year: 1990 Medium: Oil Paint Size: 83cm x 57cm Status: Loan Serial No: MG.SH.04.1 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Howo

  Artist: Hulouiweecq J Syeouobeiu Year: 1992 Medium: Water Color Size: 35cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.82 Location: Storan Atas Muzium (H)
 • Pulau Kapas

  Artist: Rohizad Shaari Year: 1992 Medium: Water Color Size: 52cm x 72cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.74 Location: Anjung Jannatun USM
 • Network

  Artist: Teh Hung Kwong Year: 1992 Medium: Etching Aquafint Size: 36cm x 31cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.11 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Composition

  Artist: Fauzin Mustafa Year: 1993 Medium: Mixed Media Size: 13cm x 13cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.21 Location: Storan Atas Muzium (F)
 • Red Roof

  Artist: James Sum Year: 1993 Medium: Ink & Color Size: 68cm x 68cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.10 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Mohd Noor Mahmud Year: 1994 Medium: Mixed Media Size: 44cm x 36cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.2 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Untitled

  Artist: Rod McLeish Year: 1994 Medium: Mixed Media Size: 24cm x 17cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.20 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Riverside

  Artist: Chai Chuan Jin Year: 1995 Medium: Water Color Size: 41cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.6 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • Midnight Express Series II

  Artist: Rahime Harun Year: 1995 Medium: Print Size: 48cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.29 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Midnight Express Series III

  Artist: Rahime Harun Year: 1995 Medium: Print Size: 48cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.32 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Farmers Wedding

  Artist: Yang Zhaohui Year: 1995 Medium: Engrave Print Size: 51cm x 66cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.78 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • No Art Please!

  Artist: Faizal Mohd Zulkifli Year: 1996 Medium: Video Art Size: 5:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.27 (1) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Road Runner

  Artist: Faizal Mohd Zulkifli Year: 1996 Medium: Video Art Size: 13:34 Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.27 (2) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Configuration I

  Artist: Lee Joo For Year: 1996 Medium: Oil Paint Size: 40cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.3 Location: Dinding Storan Bawah
 • Plan For 1996: New Artwork, Title: The Wailing Wheel

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 1996 Medium: Sketches Size: 15cm x 20cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.30 (3/7) Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Winning At Genting

  Artist: Zulkifli Yusoff Year: 1996 Medium: Acrylic on Canvas Size: 91cm x 91cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Black Moon Drawing I

  Artist: Eng Hwee Chu Year: 1997 Medium: Pencil on Paper Size: 34cm x 50cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.26 Location: Storan Atas Muzium (E)
 • New Artwork:, Title: ICU (Intensive Care Unit) Target

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 1997 Medium: Sketches Size: 15cm x 20cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.30 (2/7) Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Study For "ICU"

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 1997 Medium: Sketches Size: 14cm x 20cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.30 (6/7) Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Study For The 1st Electronic Art Show, Title: Passing The Boarder Installation Sound

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 1997 Medium: Sketches Size: 19cm x 27cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.30 (7/7) Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Sea Scape Transit

  Artist: Rahime Harun Year: 1997 Medium: Print Size: 28cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.23 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Sea Scape Transit

  Artist: Rahime Harun Year: 1997 Medium: Print Size: 28cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.24 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Inside Map

  Artist: Tengku Sabri Ibrahim Year: 1997 Medium: Ink on Paper Size: 80cm x 89cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.29 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Breksia (Cave Series)

  Artist: Zakariah Abd Ghani Year: 1997 Medium: Clay Size: 43cm (Height) Status: Donated Serial No: MG.SH.01.6 Location: Storan Arca Seramik
 • Konglomerat I (Cave Breksia)

  Artist: Zakariah Abd Ghani Year: 1997 Medium: Clay Size: 39cm (Height) Status: Loan Serial No: MG.SH.01.5 Location: Storan Arca Seramik
 • Boat at The Beach

  Artist: Askandar Unglehrt Year: 1998 Medium: Oil Paint Size: 29cm x 23cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.5 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Ingin Ku Cerai Pelangi I

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 28cm x 37cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.18 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Ingin Ku Cerai Pelangi II

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 28cm x 37cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.19 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Potret Diri

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Photography Size: 20cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.20 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Once A While

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 47cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.26 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Water

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 48cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.27 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Kebebasanku Terhad Di Petak Terhad

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 41cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.28 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • I Want To Be A Bridge

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 47cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.30 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • In Between

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 46cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.31 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Menjalar

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 28cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.33 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • I Feel The Earth Move

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 58cm x 41cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.34 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Homage To Shih Pari Shih

  Artist: Rahime Harun Year: 1998 Medium: Print Size: 48cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.35 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Sketch For Nature Even Stranger Than Death

  Artist: Shooshie Sulaiman Year: 1998 Medium: Ink on Paper Size: 30cm x 21cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.24 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Sketch For In Memory Of Jung & Kraeplin For Kosuth And Flynt And For ..... With Thanks

  Artist: Shooshie Sulaiman Year: 1998 Medium: Ink on Paper Size: 21cm x 30cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.25 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Gizing Of The Bird (Spring)

  Artist: Woo Seng Non Year: 1998 Medium: Oil Paint Size: 55cm x 70cm Status: Donated Serial No: MG.SH.03.1 Location: Dinding Storan Bawah
 • Murut Maiden In The Moonlight

  Artist: Christianne Goonting Year: 1999 Medium: Acrylic on Canvas Size: 42cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.33 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Festival 1999 Silent!!!

  Artist: Masnoor Ramli Mahmud Year: 1999 Medium: Video Art Size: 10:37 Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.9 (1) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Study For Truth - Festival 2K

  Artist: Masnoor Ramli Mahmud Year: 1999 Medium: Mixed Media Size: 55cm x 40cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.22 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Study For Truth - Festival 2K

  Artist: Masnoor Ramli Mahmud Year: 1999 Medium: Mixed Media Size: 51cm x 37cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.23 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Study For Truth - Festival 2K

  Artist: Masnoor Ramli Mahmud Year: 1999 Medium: Mixed Media Size: 54cm x 38cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.32 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Doll In An Interior

  Artist: Mastura Abdul Rahman Year: 1999 Medium: Grafite on Paper Size: 22cm x 32cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.27 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • High Five

  Artist: Mohd Shaparel Salleh Year: 1999 Medium: Acrylic on Canvas Size: 127cm x 175cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.78 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Red Create

  Artist: Azmin Hussein Year: 2000 Medium: Mixed Media Size: 25cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.3 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Story Behind The Screen - Together We Face The Challenge

  Artist: Cheong Yin Fan Year: 2000 Medium: Photography Size: 50cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.01.1 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • Clock Tower, Penang

  Artist: Chong Hon Fatt Year: 2000 Medium: Oil Paint Size: 15cm x 12cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.7 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Kehidupan Di Sarawak

  Artist: Ling Pik Kuong Year: 2000 Medium: Photography Size: 51cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.00.1 Location: Storan Bawah Muzium (L)
 • Cakar Kasih

  Artist: Rahmat Harun Year: 2000 Medium: Mixed Media Size: 71cm x 102cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.14 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Raja Shahriman Raja Aziddin Year: 2000 Medium: Sculpture Size: 46cm (Height) Status: Donated Serial No: MG.SH.05.6 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Sabri Idrus Year: 2000 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 122cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.12 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Site of Desire (Millenium Series I)

  Artist: Tan Vooi Yam Year: 2000 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.10 Location: Storan Arca Seramik
 • Jinjang Putih

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2000 Medium: Mixed Media Size: 38cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.04.7 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Sungai Tembeling

  Artist: Zakaria Ali Year: 2000 Medium: Oil Paint Size: 90cm x 65cm Status: Donated Serial No: MG.SH.04.2 Location: Dinding Storan Bawah
 • Potret Anak Desa - Kampung Life I

  Artist: Mohamad Sani Mustafa Year: 2001 Medium: Photography Size: 39cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.01.2 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Pameran Senifoto Pelajar USM 2001

  Artist: Mohamad Sani Mustafa Year: 2001 Medium: Poster Size: 51cm x 67cm Status: Donated Serial No: MG.SH.01.3 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Hombre Con Mascara Y Lechuza

  Artist: Nelson Dominguez Year: 2001 Medium: Cuban Print Size: 55cm x 66cm Status: Donated Serial No: MG.SH.03.4 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Mujer Con Abanico, Serie Colonial

  Artist: Nelson Dominguez Year: 2001 Medium: Cuban Print Size: 52cm x 69cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.03.3 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Seated Lady

  Artist: Ng Hon Loong Year: 2001 Medium: Acrylic on Canvas Size: 19cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.7 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Al Hasib

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2001 Medium: Calligraphy Size: 25cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.01.4 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • A Moment Of Fantasy Across The Stretching Line

  Artist: Zunaira Sardar Year: 2001 Medium: Collagraph Size: 46cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.71 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • From Rickshaws To Trishaws

  Artist: Chuah Wan Lay Year: 2002 Medium: Print Size: 25cm x 25cm (16 Units) Status: Donated Serial No: MG.SH.02.1 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Besi)
 • Landscape

  Artist: Dino Trtovac Year: 2002 Medium: Water Color Size: 18cm x 38cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.9 Location: Storan Atas Muzium (D)
 • Menuntut Ilmu Adalah Kewajipan Bagi Setiap Umat Islam

  Artist: Haji Abdullah Hai Wentao Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 69cm x 133cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.9 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Cahaya Allah Meliputi Langit Dan Bumi

  Artist: Haji Mohd Jumaat Ma Xuehai Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 60cm x 132cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.6 Location: Storan Atas Muzium (H)
 • Allah Itu Kekal

  Artist: Haji Mohd Wang Jian Wen Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 44cm x 103cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.3 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Asma Ul Husna

  Artist: Haji Mohd Wang Jian Wen Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 47cm x 94cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.4 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Surah Al Ikhlas

  Artist: Haji Mohd Wang Jian Wen Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 55cm x 107cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.5 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Segala Puji Bagi Allah

  Artist: Haji Mohd Wang Jian Wen Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 60cm x 85cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.7 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Tuntutlah Ilmu Walaupun Ke Negeri China

  Artist: Haji Mohd Wang Jian Wen Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 46cm x 91cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.10 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • Segala Puji Bagi Allah Yang Maha Besar

  Artist: Haji Salih Li Wengcai Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 47cm x 89cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.2 Location: Storan Bawah Muzium (H)
 • 7 Images in 2 Hours

  Artist: Mohd Daud Abd Rahim Year: 2002 Medium: Charcoal on Paper Size: 137cm x 150cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Dengan Nama Allah

  Artist: Mohd Gasimon She Juyou Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 33cm x 133cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.02.8 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Study For "ON AIR"

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 2002 Medium: Sketches Size: 19cm x 13cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.30 (1/7) Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Study For The Young Contemporary National Art Gallery 2002 "ON AIR" Mass Media + Time Base Role Play

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 2002 Medium: Sketches Size: 20cm x 13cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.30 (4/7) Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Study For The Young Contemporary National Art Gallery 2002 "Vibration Stereo"

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 2002 Medium: Sketches Size: 13cm x 19cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.30 (5/7) Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Lakaran (Tali Gantung)

  Artist: Nur Hanim Khairuddin Year: 2002 Medium: Ink & Color Size: 46cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.9 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 60cm x 132cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.87 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2002 Medium: Calligraphy Size: 60cm x 132cm Status: Loan Serial No: MG.SH.07.87 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Floating House On The Yellow River

  Artist: Zou Ming Year: 2002 Medium: Ink & Color Size: 84cm x 145cm Status: Donated Serial No: MG.SH.02.13 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2003 Medium: Litography Size: 79cm x 61cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.13 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Cro-Nika

  Artist: Dijana Sokolic Year: 2003 Medium: Serigraphy Size: 100cm x 70cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.15 Location: Storan Atas Muzium (D)
 • Landscape

  Artist: Dino Trtovac Year: 2003 Medium: Water Color Size: 41cm x 32cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.10 Location: Storan Atas Muzium (D)
 • Siri Bonda

  Artist: Hasnul Jamal Saidon Year: 2003 Medium: Charcoal on Paper Size: 60cm x 110cm Status: Donated Serial No: MG.SH.22.3 Location: Storan Atas Muzium (H)
 • Memory of Morning Glory

  Artist: Ismail Kadir Year: 2003 Medium: Water Color Size: 74cm x 102cm Status: Loan Serial No: MG.SH.05.3 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Serena Hills 2003

  Artist: James Sum Year: 2003 Medium: Oil Paint Size: 39cm x 47cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.5 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • Neille

  Artist: Josip Bukal Year: 2003 Medium: Serigraphy Size: 50cm x 70cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.16 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • Naughty Boy

  Artist: Marija Ujevic Year: 2003 Medium: Serigraphy Size: 50cm x 70cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.13 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Conversation

  Artist: Marija Ujevic Year: 2003 Medium: Serigraphy Size: 70cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.14 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Basurero

  Artist: Nelson Dominguez Year: 2003 Medium: Cuban Print Size: 70cm x 147cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.03.2 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Mereka! Merdeka! Mereka!

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 2003 Medium: Video Art Size: 9:06 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.71 (3) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Landscape

  Artist: Tihomir Loncar Year: 2003 Medium: Serigraphy Size: 70cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.11 Location: Rumah Pemimpin USM
 • Landscape

  Artist: Tihomir Loncar Year: 2003 Medium: Serigraphy Size: 70cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.12 Location: Rumah Pemimpin USM
 • Re:Looking

  Artist: Wong Hoy Cheong Year: 2003 Medium: Video Art Size: 27:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.82 (3) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Horizon Series: Fencing (Ed. 7/8)

  Artist: Yee I-Lann Year: 2003 Medium: Digital Print Size: 46cm x 92cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.16 Location: Storan Atas Muzium (Y)
 • Raj Zemaljski

  Artist: Zdravko Derek Year: 2003 Medium: Serigraphy Size: 30cm x 21cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.17 Location: Storan Atas Muzium (Z)
 • The Hair Piece

  Artist: Ahmad Fuad Osman Year: 2004 Medium: Video Art Size: 20:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.84 (1) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Landcsape

  Artist: Ch'ng Huck Theng Year: 2004 Medium: Oil Paint Size: 44cm x 42cm Status: Donated Serial No: MG.SH.04.5 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Flowers

  Artist: Chai Chuan Jin Year: 2004 Medium: Water Color Size: 56cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.8 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • Jingga

  Artist: Fairus Ahmad Yusof Year: 2004 Medium: Mixed Media Size: 68cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.11 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Growth

  Artist: Fairus Ahmad Yusof Year: 2004 Medium: Mixed Media Size: 55cm x 77cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.12 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Gerard Van De Oetelaar Year: 2004 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 122cm (2 Units) Status: Donated Serial No: MG.SH.04.8 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Masjid Al Muhammadi

  Artist: Ismail Kadir Year: 2004 Medium: Water Color Size: 56cm x 76cm Status: Loan Serial No: MG.SH.05.1 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Bakau

  Artist: Ismail Kadir Year: 2004 Medium: Water Color Size: 74cm x 102cm Status: Loan Serial No: MG.SH.05.2 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Elpuen-T

  Artist: Marcela Miranda Year: 2004 Medium: Woodblock Print Size: 50cm x 65cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.42 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Independence

  Artist: Masnoor Ramli Mahmud Year: 2004 Medium: Video Art Size: 4:14 Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.9 (2) Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Kerbau

  Artist: Mazlee Mahali Year: 2004 Medium: Oil Paint Size: 91cm x 91cm Status: Donated Serial No: MG.SH.04.3 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Permatang Pelajar

  Artist: Mazlee Mahali Year: 2004 Medium: Acrylic on Canvas Size: 55cm x 70cm Status: Donated Serial No: MG.SH.04.4 Location: Rumah Pemimpin USM
 • Lakaran Kala Kota Bharu I

  Artist: Mohd Noor Mahmud Year: 2004 Medium: Mixed Media Size: 27.5cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.23.1 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Lakaran Kala Kota Bharu II

  Artist: Mohd Noor Mahmud Year: 2004 Medium: Mixed Media Size: 27.5cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.23.2 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Wayang Kulit Jelaga

  Artist: Mohd Supian Dollah Year: 2004 Medium: Soot on Canvas Size: 61cm x 61cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.73 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • SeRANGga

  Artist: Nur Hanim Khairuddin Year: 2004 Medium: Video Art Size: 11:10 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.71 (4) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Rumah Sawah

  Artist: Osman Saidin Year: 2004 Medium: Water Color Size: 55cm x 70cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.70 Location: Storan Atas Muzium (O)
 • Study Of Fortune Tella

  Artist: Rini Fauzan Mohamed Zuhairi Year: 2004 Medium: Acrylic & Grafite Size: 75cm x 50cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.18 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • 3m x 3m x 3m = 27m3

  Artist: Roslisham Ismail Year: 2004 Medium: Pen on Paper Size: 30cm x 21cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.37 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Siri Lorek-Lorek

  Artist: Sabri Idrus Year: 2004 Medium: Mixed Media Size: 152cm x 58cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.11 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • "Sulaiman" Upon Themes 2

  Artist: Shooshie Sulaiman Year: 2004 Medium: Mixed Media Size: 40cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.83 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 4)
 • Arca Seramik Khat

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2004 Medium: Ceramic Size: 25cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.04.6 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • How To Be Bruce

  Artist: Vincent Leong Year: 2004 Medium: Video Art Size: 7:11 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.82 (4) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Semunjang

  Artist: Ahmad Fuad Osman Year: 2005 Medium: Mixed Media Size: 21cm x 14cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.21 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Tengadah

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2005 Medium: Print Size: 20cm x 18cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.36 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Telangkup

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2005 Medium: Print Size: 15cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.37 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Holding

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2005 Medium: Print Size: 10cm x 15cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.38 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Stare

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2005 Medium: Print Size: 61cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.39 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Shoulder

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2005 Medium: Print Size: 122cm x 183cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.40 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Gugusan

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2005 Medium: Print Size: 10cm x 15cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.41 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Taut

  Artist: Bayu Utomo Radjikin Year: 2005 Medium: Print Size: 11cm x 14cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.42 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Acheh Mosque

  Artist: Ch'ng Kian Kiean Year: 2005 Medium: Grafite on Paper Size: 28cm x 38cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.63 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • Mothers Love

  Artist: Chuah Siew Teng Year: 2005 Medium: Oil Paint Size: 62cm x 45cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.9 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Society Potrait I

  Artist: Diana Larrea Year: 2005 Medium: Silk Screen Size: 80cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.72 Location: Storan Atas Muzium (D)
 • Sidai 3

  Artist: Haron Mokhtar Year: 2005 Medium: Acrylic on Canvas Size: 22cm x 15cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.75 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Siri Atas Bawah Pusaka I

  Artist: Haron Mokhtar Year: 2005 Medium: Acrylic on Canvas Size: 32cm x 46cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.76 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Siri Atas Bawah Pusaka 8

  Artist: Haron Mokhtar Year: 2005 Medium: Acrylic on Canvas Size: 32cm x 46cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.77 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Jantan

  Artist: Juhari Said Year: 2005 Medium: Woodblock Print Size: 93cm x 150cm Status: Loan Serial No: MG.SH.09.14 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Menarik Kerbau

  Artist: Juhari Said Year: 2005 Medium: Woodblock Print Size: 93cm x 150cm Status: Loan Serial No: MG.SH.09.15 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Carabau (Kerbau)

  Artist: Juhari Said Year: 2005 Medium: Woodblock Print Size: 93cm x 150cm Status: Loan Serial No: MG.SH.09.16 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Darah & Daging

  Artist: Kamal Sabran Year: 2005 Medium: Video Art Size: 5:22 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.71 (1) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Di Tepi Sungai

  Artist: Mansor Ghazali Year: 2005 Medium: Water Color Size: 53cm x 36cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.16 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Mansor Ghazali Year: 2005 Medium: Water Color Size: 50cm x 36cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.17 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Gema Bambozon Panel 2

  Artist: Mazlee Mahali Year: 2005 Medium: Mixed Media Size: 91cm x 122cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.5 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Gema Bambozon Panel 3

  Artist: Mazlee Mahali Year: 2005 Medium: Mixed Media Size: 91cm x 122cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.6 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Lakaran Karikatur Mrs Liew

  Artist: Mohd Noor Khalid (LAT) Year: 2005 Medium: Ink on Paper Size: 51cm x 61cm Status: Donated Serial No: MG.SH.05.12 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Tsunami 04-05 VI

  Artist: Nirmala Dutt Shanmughalingam Year: 2005 Medium: Acrylic on Canvas Size: 102cm x 96cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.15 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Tsunami 04-05 XXIII

  Artist: Nirmala Dutt Shanmughalingam Year: 2005 Medium: Acrylic on Canvas Size: 51cm x 51cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.16 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 2005 Medium: Ink & Water Color Size: 14cm x 18cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.1 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • b.o.m equipment

  Artist: Nur Hanim Khairuddin Year: 2005 Medium: Print (Textile) Size: 137cm x 150cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.4 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Mini Bike

  Artist: Paul Kohl Year: 2005 Medium: Print on Awagami Paper Size: 53cm x 66cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.7 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Heritage - Organic Flora

  Artist: Rahime Harun Year: 2005 Medium: Print Size: 32cm x 44cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.43 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Buku Lakaran

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2005 Medium: Ink on Paper Size: 22cm x 15cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.48 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Buku Lakaran II

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2005 Medium: Ink on Paper Size: 22cm x 15cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.50 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Stool Table

  Artist: Vladimir Meglic Year: 2005 Medium: Serigraphy Size: 50cm x 70cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.8 Location: Storan Atas Muzium (V)
 • 'Some(One)'

  Artist: Ahmad Fuad Osman Year: 2006 Medium: Video Art Size: 12:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.84 (2) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Too Much (Not Enough)

  Artist: Ahmad Fuad Osman Year: 2006 Medium: Video Art Size: 5:30 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.84 (3) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Projek I

  Artist: Elias Yamani Ismail Year: 2006 Medium: Mixed Media Size: 116cm x 88cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.2 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Antara Ruang & Peluang Aku Ada

  Artist: Fathullah Luqman Yussuf Year: 2006 Medium: Oil Paint Size: 61cm x 46cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.10 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Magic Alegory

  Artist: Gilberto Frometa Year: 2006 Medium: Mixed Media Size: 77cm x 102cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.06.19 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Intuition

  Artist: Haruka Furusaka Year: 2006 Medium: Water Color Size: 60cm x 65cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.10 Location: Storan Atas Muzium (H)
 • Pisang Emas Di Bawa Belayar

  Artist: Jamil Mat Isa Year: 2006 Medium: Silk Screen Size: 46cm x 67cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.15 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • Yang Hitam Manis

  Artist: Jamil Mat Isa Year: 2006 Medium: Silk Screen Size: 46cm x 67cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.16 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • Salinan Surah Yasin Resam USM

  Artist: Koleksi Malaysiana & Arkib Perpustakaan II Year: 2006 Medium: Ink on Paper Size: 28cm x 38cm Status: Loan Serial No: MG.SH.06.8 Location: Rak Simpanan Besi (Surah Yasin)
 • Kelantan Fisherman

  Artist: Liew Choong Ching Year: 2006 Medium: Oil Paint Size: 41cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.06.18 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Sunset Series Festival Dance

  Artist: Loo Foh Sang Year: 2006 Medium: Etching Aquafint Size: 30cm x 45cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.20 Location: Storan Atas Muzium (L)
 • Yaa Haliimu, Yaa 'Aliimu, Yaa 'Aliyyu, Yaa 'Azhiimu

  Artist: M. Munawir Year: 2006 Medium: Acrylic on Canvas Size: 53cm x 46cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.49 Location: Anjung Jannatun USM
 • Garlic & Red Onion

  Artist: Masnoor Ramli Mahmud Year: 2006 Medium: Video Art Size: 5:26 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.71 (2) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Untitled

  Artist: Mike Birtchnell Year: 2006 Medium: Intaglio Size: 49cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.69 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Syair Aku II

  Artist: Mohd Ekram Al-Hafis Hashim Year: 2006 Medium: Video Art Size: 7:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.13 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Tari Rimba Belum

  Artist: Mohd Shaparel Salleh Year: 2006 Medium: Acrylic on Canvas Size: 137cm x 102cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.67 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Swing

  Artist: Muhammad Colmann Abdullah Year: 2006 Medium: Video Art Size: 6:27 Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.28 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Birth

  Artist: Muhammad Colmann Abdullah Year: 2006 Medium: Video Art Size: 6:18 Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.29 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Beyond Recognition

  Artist: Nadiah Bamadhaj Year: 2006 Medium: Video Art Size: 12:36 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.82 (5) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Kita Serupa

  Artist: Rahime Harun Year: 2006 Medium: Print Size: 28cm x 22cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.21 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Mimpi Basah

  Artist: Rahime Harun Year: 2006 Medium: Print Size: 28cm x 22cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.22 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Wounded Of The Front Door

  Artist: Rahime Harun Year: 2006 Medium: Print Size: 28cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.47 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Raja Shahriman Raja Aziddin Year: 2006 Medium: Sculpture Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.09.19 Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Corvidos Of Omens In The Tropics

  Artist: Ricardo Chaves Tovar Year: 2006 Medium: Oil Paint Size: 71cm x 100cm (3 Units) Status: Donated Serial No: MG.SH.06.17 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Puthiya Vanam, Puthiya Bumi (New Sky, New Land)

  Artist: Roopesh Sitharan Year: 2006 Medium: Video Art Size: 5:50 Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.11 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Making Night

  Artist: Sharon Chin Year: 2006 Medium: Video Art Size: 17:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.82 (1) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Dia Ni Siapa?

  Artist: Shooshie Sulaiman Year: 2006 Medium: Acrylic on Canvas Size: 51cm x 61cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.80 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 4)
 • Lebam

  Artist: Shooshie Sulaiman Year: 2006 Medium: Acrylic on Canvas Size: 51cm x 61cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.81 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 4)
 • Batu Ferringhi

  Artist: Simon Tan Siew Kuan Year: 2006 Medium: Oil Paint Size: 43cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.10 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 4)
 • Pure Fat Crazy Corn Party

  Artist: Tan Hui Koon Year: 2006 Medium: Digital Print Size: 28cm x 19cm x 28cm x 41cm (9 pcs) Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.79 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Arus

  Artist: Tayed Yeob Year: 2006 Medium: Acrylic on Canvas Size: 89cm x 89cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.69 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Places

  Artist: Tengku Azahari Tengku Azizan Year: 2006 Medium: Video Art Size: 24:39 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.71 (5) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Reminiscence 06-1

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2006 Medium: Etching Aquafint Size: 42cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.77 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • One Day A Time - Equinox

  Artist: Wang Yi Year: 2006 Medium: Woodblock Print Size: 58cm x 41cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.55 Location: Storan Atas Muzium (W)
 • Suburbia (Ed. 2/15)

  Artist: Wong Hoy Cheong Year: 2006 Medium: Video Art Size: 5:51 Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.17 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Interior Of A Malay House I

  Artist: Yasmin Alkahari Year: 2006 Medium: Mixed Media Size: 90cm x 58cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.72 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Sea Shell

  Artist: Zulfakal Ali Ariffin Year: 2006 Medium: Print Size: 22cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.44 Location: Storan Atas Muzium (Z)
 • Sea Shell

  Artist: Zulfakal Ali Ariffin Year: 2006 Medium: Print Size: 22cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.45 Location: Storan Atas Muzium (Z)
 • Sea Shell

  Artist: Zulfakal Ali Ariffin Year: 2006 Medium: Print Size: 22cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.46 Location: Storan Atas Muzium (Z)
 • Man & Spider

  Artist: Abd Latiff Padzali Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.20 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Ahmad Shukri Muhammad Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: 52cm x 52cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.65 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Frustration

  Artist: Ch'ng Huck Theng Year: 2007 Medium: Acrylic on Canvas Size: 122cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Coming Together

  Artist: Ch'ng Huck Theng Year: 2007 Medium: Acrylic on Canvas Size: 92cm x 92cm Status: Loan Serial No: MG.SH.08.1 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Ephemeral Breath

  Artist: Eileen Anastasia Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: 90cm x 90cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.24 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Hamidi Abdul Hadi Year: 2007 Medium: Industrial Paint on Unprimed Canvas Size: 145cm x 145cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.52 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Imam Muhammad Noor Year: 2007 Medium: Calligraphy Size: 33cm x 33cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.54 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Imam Muhammad Noor Year: 2007 Medium: Calligraphy Size: 33cm x 33cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.55 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Imam Muhammad Noor Year: 2007 Medium: Calligraphy Size: 33cm x 33cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.56 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Imam Muhammad Noor Year: 2007 Medium: Calligraphy Size: 33cm x 33cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.57 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Imam Muhammad Noor Year: 2007 Medium: Calligraphy Size: 33cm x 33cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.58 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Imam Muhammad Noor Year: 2007 Medium: Calligraphy Size: 33cm x 33cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.59 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Kumari

  Artist: Joan Marie Kelly Year: 2007 Medium: Oil Paint Size: 90cm x 90cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.25 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • The Bath

  Artist: Katsushika Hokusai Year: 2007 Medium: Woodblock Print Size: 11cm x 18cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.60 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Welcome Home

  Artist: Liew Ting Chuang Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.08.5 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Pot Luck (Ed. 1/5)

  Artist: Liew Ting Chuang Year: 2007 Medium: Video Art Size: 4:00 Status: Donated Serial No: MG.SH.08.18 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Unus Mundus (One World)

  Artist: Maizul Affendy Baharudin Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: 173cm x 109cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.68 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Bumi Manusia

  Artist: Masnoor Ramli Mahmud Year: 2007 Medium: Video Art Size: 7:40 Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.9 (3) Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Victorious Buffalo

  Artist: Mohd Faiz Shukor Year: 2007 Medium: Granite, Concrete & Steel Size: Variable Size Status: Loan Serial No: MG.SH.08.21 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Surah Al-Fatihah

  Artist: Mohd Fariz Sharifuddin Year: 2007 Medium: Woodblock Print Size: 579cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.22 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Pia Chair

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.11.6 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Bunga Pahat

  Artist: Mohd Noor Mahmud Year: 2007 Medium: Acrylic on Wood Size: 91cm x 213cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.9 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Noor Azizan Rahman Paiman Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: 58cm x 81cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.36 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Lakaran Untuk Tudung-Tudung

  Artist: Nur Hanim Khairuddin Year: 2007 Medium: Pen on Paper Size: 30cm x 40cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.38 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Tudung-Tudung

  Artist: Nur Hanim Khairuddin Year: 2007 Medium: Video Art Size: 9:45 Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.18 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Jalan Kapitan Keling I

  Artist: Pheh It Hao Year: 2007 Medium: Water Color Size: 74cm x 53cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.64 Location: Storan Atas Muzium (P)
 • NN

  Artist: Piotr Zaczek Year: 2007 Medium: Linocut Size: 50cm x 40cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.39 Location: Storan Atas Muzium (P)
 • Nini

  Artist: Rene Oreste Mundo Year: 2007 Medium: Woodblock Print Size: 30cm x 41cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.43 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Pahlawan Matahari Bersepatu Merah

  Artist: Samsudin Wahab Year: 2007 Medium: Lino Print Size: 91cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.22 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Pendekar

  Artist: Samsudin Wahab Year: 2007 Medium: Monotype Size: 91cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.23 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Historia Humana

  Artist: Sergio Eduardo Ospina Year: 2007 Medium: Engrave Print Size: 21cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.41 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2007 Medium: Monoprint Size: 15cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.2 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2007 Medium: Monoprint Size: 15cm x 20cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.3 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • The Disappearing Village

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2007 Medium: Acrylic on Canvas Size: 122cm x 91cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.17 Location: Rumah Pemimpin USM
 • Pole Positions

  Artist: Sharon Chin Year: 2007 Medium: Video Art Size: 16:4 Status: Purchased Serial No: MG.SH.07.82 (2) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Ash-Shaff

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2007 Medium: Ceramic Size: 25cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.14 Location: Storan Arca Seramik
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2007 Medium: Print Size: 11cm x 18cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.61 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2007 Medium: Acrylic & Grafite Size: 11cm x 18cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.62 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Tanpa Tajuk

  Artist: Tidak Dikenali Year: 2007 Medium: Mixed Media Size: 27cm x 132cm Status: Donated Serial No: MG.SH.07.66 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Playground

  Artist: Anarei Gilvin Razvan Year: 2008 Medium: Litography Size: 66cm x 46cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.76 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Lakaran Oleh Anuar Rashid

  Artist: Anuar Rashid Year: 2008 Medium: Sketches Size: 30cm x 42cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.10 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Relation Of A Shape And Colors #21-08

  Artist: Choichi Nishhikawa Year: 2008 Medium: Monotype Size: 39cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.2 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • Metropolis

  Artist: Elias Yamani Ismail Year: 2008 Medium: Mixed Media Size: 101cm x 72cm (2 Units) + 101cm x 24cm (3 Units) Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.7 Location: Storan Atas Muzium (E)
 • Landscape

  Artist: Gerlinde Ottinger Year: 2008 Medium: Silk Screen Size: 35cm x 62cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.50 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Hide and Seek No 3: The Doors

  Artist: Haslin Ismail Year: 2008 Medium: Mixed Media Size: 123cm x 90cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.14 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Dress

  Artist: Kateryna Srirgunemco Year: 2008 Medium: Etching Size: 16cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.73 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Kau Mau Kau Tahu

  Artist: Khairul Azmir Soib (MEME) Year: 2008 Medium: Mixed Media Size: 23cm x 15cm x 7cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.12 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Looking Into (Ed. 1/5)

  Artist: Liew Ting Chuang Year: 2008 Medium: Video Art Size: 1:00 Status: Donated Serial No: MG.SH.08.19 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • The More We Get Together

  Artist: Liew Ting Chuang Year: 2008 Medium: Mixed Media Size: 28cm x 19cm x 28cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.1 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Mandrian In Action

  Artist: Ling Siew Woei Year: 2008 Medium: Video Art Size: 5:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.08.15 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Me With My Studio

  Artist: Mangesh Harishchandra Kapse Year: 2008 Medium: Forex Cut Size: 38cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.48 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Awww

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2008 Medium: Acrylic on Wood Size: 42cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.7 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Belukar

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2008 Medium: Video Art Size: 30:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.22 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Firdaus

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2008 Medium: Video Art Size: 30:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.23 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Howler

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2008 Medium: Video Art Size: 35:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.24 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Magis

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2008 Medium: Video Art Size: 21:00 Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.25 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Poster Pameran Tandatangan LAT

  Artist: Mohd Noor Khalid (LAT) Year: 2008 Medium: Pen on Paper Size: 30cm x 42cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.8 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Rebab

  Artist: Rahime Harun Year: 2008 Medium: Woodblock Print Size: 30cm x 45cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.19 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Hasil Demonstrasi Menempa Arca Besi

  Artist: Raja Shahriman Raja Aziddin Year: 2008 Medium: Iron Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.08.7 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Potrait of Hasnul

  Artist: Samsudin Wahab Year: 2008 Medium: Lino Print Size: 79cm x 61cm Status: Loan Serial No: MG.SH.08.06 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • The Solitary Hunter

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2008 Medium: Acrylic on Canvas Size: 61cm x 61cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.14 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Menjemur Sotong

  Artist: Woo Seng Non Year: 2008 Medium: Oil Paint Size: 69cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.08.26 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Full Bloom

  Artist: Yuji Hiratsuka Year: 2008 Medium: Woodblock Print Size: 30cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.27 Location: Storan Atas Muzium (Y)
 • Drown, Accessories Series II

  Artist: Abd Latiff Padzali Year: 2009 Medium: Ready Made Object, Bandage Wire Mesh, Plaster of Paris on Mannequin Size: Variable Dimension Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.9 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Healing Chamber II

  Artist: Aine Scannell Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 33cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.29 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • In Progress # II

  Artist: Al-Khuzairie Ali Year: 2009 Medium: Terracota, Steel, Concrete, Wood & Electrical Component Size: 101cm x 35cm x 35cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.8 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Composition 814

  Artist: Aria Konianov Year: 2009 Medium: Woodblock Print Size: 35cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.59 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Amar Ami

  Artist: Ashit Kumar Mitra Year: 2009 Medium: Etching Size: 24cm x 24cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.60 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Sit.Stand.Move

  Artist: Cai Ying Year: 2009 Medium: Textile Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.09.6 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Ponder

  Artist: David Rossiter Year: 2009 Medium: Monotype Size: 50cm x 35cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.61 Location: Storan Atas Muzium (D)
 • Contains

  Artist: Derwint Roger Year: 2009 Medium: Etching Size: 63cm x 44cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.63 Location: Storan Atas Muzium (D)
 • Poetic Landscape

  Artist: Elisabeth Melkonyan Year: 2009 Medium: Litography Size: 76cm x 57cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.49 Location: Storan Atas Muzium (E)
 • The Anthropoid Genetic

  Artist: Fadly Sabran Year: 2009 Medium: Steel, Rubber, Aluminium, Metal Electronic Board, Flash Light, Mini TV, Video & Sound Size: 101cm x 35cm x 35cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.11 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Colophon

  Artist: Fritha Langerman Year: 2009 Medium: Linocut Size: 48cm x 52cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.64 Location: Storan Atas Muzium (F)
 • Sacred Place No. 8 Barcelona

  Artist: Geoff Tune Year: 2009 Medium: Digital Print Size: 20cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.65 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Gaza

  Artist: Giacomo Miracola Year: 2009 Medium: Etching Aquafint Size: 71cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.66 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Read The Wingdings

  Artist: Haris Abadi Abdul Rahim Year: 2009 Medium: Video Art Size: 3:11 Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.5 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Techno-Grounded

  Artist: Haris Abadi Abdul Rahim Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 92cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.10 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • King & Queen

  Artist: Harjet Singh Year: 2009 Medium: Silk Screen Size: 46cm x 66cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.46 Location: Storan Atas Muzium (H)
 • Penawar

  Artist: Hayati Mokhtar Year: 2009 Medium: Video Art Size: 19:50 Status: Purchased Serial No: MG.SH.09.8 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Metro

  Artist: Helena Horalkova Year: 2009 Medium: Linocut Size: 29cm x 57cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.67 Location: Storan Atas Muzium (H)
 • Meeting 1

  Artist: Juhari Said Year: 2009 Medium: Oil Paint on Wood Structure Size: 48cm x 10cm x 396cm Status: Donated Serial No: MG.SH.20.7 Location: Ruang Lobi MGTF
 • Meeting 2

  Artist: Juhari Said Year: 2009 Medium: Oil Paint on Wood Structure Size: 48cm x 10cm x 274cm Status: Donated Serial No: MG.SH.20.8 Location: Ruang Lobi MGTF
 • Morning

  Artist: K. Azril Year: 2009 Medium: Photography Size: 102cm x 152cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.20 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • We Are Going To A Wedding

  Artist: Khairul Azmir Soib (MEME) Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 16cm x 28cm x 10cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.2 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Town 5

  Artist: Kudo Tadakata Year: 2009 Medium: Woodblock Print Size: 74cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.7 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Unveil Self-Demon #2

  Artist: Liew Ting Chuang Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.13.7 Location: Storan Atas Muzium (Tepi Rak Simpanan)
 • Don't Worry It's Just T-Shirt

  Artist: Liew Ting Chuang Year: 2009 Medium: Print (Textile) Size: Variable Size Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.15 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Mana Dia Pertolongan Mu

  Artist: Mansor Ghazali Year: 2009 Medium: Oil Paint Size: 76cm x 51cm Status: Donated Serial No: MG.SH.22.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • The Age Of Reason

  Artist: Mareio Pannunzio Year: 2009 Medium: Engrave Print Size: 30cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.79 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Feminine Selulude

  Artist: Menat Allah Abou Ollow Year: 2009 Medium: Linocut Size: 27cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.68 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • A33

  Artist: Milan Krajinovic Year: 2009 Medium: Linocut Size: 50cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.70 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Air De Shah Alam

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2009 Medium: Glass Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.11.5 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Padang Lalang, Bukit Gambir

  Artist: Mohd Yusoff Osman Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 76cm x 106cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.3 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • I Sound Like Stupid If I Speak English

  Artist: Muhd Sarip Abd Rahman Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 91cm x 183cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.31 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Hasil Lukisan Bengkel Interfaces Malaysia - Thailand

  Artist: Pelajar Bansomdejchaopraya Rajabhat University Year: 2009 Medium: Charcoal on Paper Size: 42cm x 29cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.27 Location: Storan Atas Muzium (P)
 • Keris Family

  Artist: Pirapong Gulpisal Year: 2009 Medium: Acrylic on Canvas Size: 75cm x 57cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.23 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Think Negative

  Artist: Rini Fauzan Mohamed Zuhairi Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 62cm x 91cm x 89cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.17 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Invulnerable

  Artist: Ruzzeki Haris Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 224cm x 159cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.3 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Dream

  Artist: Seema Ganeshrao Surewar Year: 2009 Medium: Collagraph Size: 35cm x 56cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.47 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Purge

  Artist: Seth Ruby Year: 2009 Medium: Etching Size: 57cm x 75cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.24 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Flying Machine After Leonardo

  Artist: Shafiq Ali'am Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 101cm x 172cm x 95cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.12 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Tentacles

  Artist: Shafiq Ali'am Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 70cm x 70cm x 20cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.13 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Sultan Muzaffar Shah

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2009 Medium: Monotype Size: 30cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.24 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Tok Jannatun

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2009 Medium: Monotype Size: 30cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.25 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Ghost Of Solitude

  Artist: Silvia Raquel Santam Year: 2009 Medium: Etching Size: 32cm x 35cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.53 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Blue Vase

  Artist: Supphaka Palprame Year: 2009 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.9 Location: Storan Arca Seramik
 • Poskad Dari Syed Ahmad Jamal

  Artist: Syed Ahmad Jamal Year: 2009 Medium: Pen & Print Size: 20cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.09.26 Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Musibath

  Artist: Tengku Azahari Tengku Azizan Year: 2009 Medium: Video Art Size: 2:44 Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.6 (1) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • 16 Bars

  Artist: Tengku Azahari Tengku Azizan Year: 2009 Medium: Video Art Size: 2:23 Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.6 (2) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Rasuk

  Artist: Tengku Azahari Tengku Azizan Year: 2009 Medium: Video Art Size: 7:12 Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.6 (3) Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Sitting with The Genii #27

  Artist: Umibaizurah Mahir Year: 2009 Medium: Mixed Media Size: 143cm x 33cm x 33cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.1 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Diary

  Artist: Yoko Tanaka Year: 2009 Medium: Woodblock Print Size: 50cm x 70cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.9 Location: Storan Atas Muzium (Y)
 • Stand No. 3

  Artist: Zach Stensen Year: 2009 Medium: Litography Size: 21cm x 25cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.28 Location: Storan Atas Muzium (Z)
 • 40 Series 2

  Artist: Agnieszka Maria Sitko Year: 2010 Medium: Digital Print Size: 59cm x 80cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.37 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Decay

  Artist: Aku Aruga Year: 2010 Medium: Woodcut & Screenprinting Size: 39cm x 53cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.1 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Hasnul In Action

  Artist: Aminuddin Tua Hamanangan Siregar Year: 2010 Medium: Pen on Paper Size: 14cm x 10cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.16 Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Mythology

  Artist: Angelo Magno Year: 2010 Medium: Rubbercut Size: 65cm x 41cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.35 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Self Potrait

  Artist: Anne Labovitz Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 42cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.22 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Chinese Temple Penang

  Artist: Annie Owen Year: 2010 Medium: Etching Size: 23cm x 23cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.30 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Duality

  Artist: Beryie Torrado Year: 2010 Medium: Print Size: 40cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.80 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Everyone Wants To Rule The World

  Artist: Carl Jaycock Year: 2010 Medium: Digital Print Size: 43cm x 42cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.31 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • Caminos Que Giran

  Artist: Carla Helena Vazquez Juarez Year: 2010 Medium: Litography Size: 42cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.40 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • What Do You Seek For

  Artist: Chikako Suzuki Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 80cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.12 Location: Storan Atas Muzium (C)
 • The Sun

  Artist: David Arbolishvili Year: 2010 Medium: Litography Size: 51cm x 66cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.51 Location: Storan Atas Muzium (D)
 • Proposition For Consideration

  Artist: Edith Krause Year: 2010 Medium: Etching Size: 55cm x 75cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.62 Location: Storan Atas Muzium (E)
 • Old Wife, Chair & Puppet On String

  Artist: Elmar Peintner Year: 2010 Medium: Etching Size: 16cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.56 Location: Storan Atas Muzium (E)
 • Inseperable

  Artist: Endi Poskovic Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 46cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.21 Location: Storan Atas Muzium (E)
 • De Noche

  Artist: Erika Servin Year: 2010 Medium: Intaglio, Silkscreen & Handpainted Size: 30cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.74 Location: Storan Atas Muzium (E)
 • "Fu" - Rahmat

  Artist: Goh Mai Loon Year: 2010 Medium: Ink on Paper Size: 109cm x 79cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.35 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Photo Intaglio

  Artist: Gragcla Burztti Year: 2010 Medium: Intaglio Size: 36cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.44 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Untitled

  Artist: Habib Farajabadi Year: 2010 Medium: Print Size: 27cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.81 Location: Storan Atas Muzium (H)
 • Light Upon Light

  Artist: Haris Abadi Abdul Rahim Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: 81cm x 122cm Status: Donated Serial No: MG.SH.13.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Landscape

  Artist: Hidemi Momma Year: 2010 Medium: Silk Screen Size: 30cm x 51cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.3 Location: Rumah Pemimpin USM
 • No Weapon

  Artist: Imelda Cajipe Endaya Year: 2010 Medium: Litography Size: 37cm x 27cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.36 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Untitled

  Artist: Irakli Toklikishvili R Year: 2010 Medium: Mezzotint Size: 54cm x 43cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.52 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • The Place Where The Memory Returns No. 7

  Artist: Isao Kobayashi Year: 2010 Medium: Digital Print Size: 45cm x 63cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.4 Location: Storan Atas Muzium (I)
 • Rekabentuk Grafik

  Artist: Ismail Hashim Year: 2010 Medium: Poster Size: 21cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.39 Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Step One

  Artist: Izumi Euda Yuu Year: 2010 Medium: Monoprint Size: 30cm x 40cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Step Two

  Artist: Izumi Euda Yuu Year: 2010 Medium: Monoprint Size: 30cm x 40cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.3 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Together For Ever

  Artist: Jamil Mat Isa Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: 93cm x 93cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.30 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Crow Shadow

  Artist: Jeff Sippel Year: 2010 Medium: Litography Size: 42cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.23 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • My Favorite Glass

  Artist: Kanako Hamaguchi Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 59cm x 42cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.5 Location: Rumah Pemimpin USM
 • Days Of Remembrance I

  Artist: Kiyowi Ohguchi Year: 2010 Medium: Etching Aquafint Size: 41cm x 57cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.6 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • The Night Without Moonlight I

  Artist: Kunjana Dumsopee Year: 2010 Medium: Litography Size: 36cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.32 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • The Returning - Silent Dialogue@White Wooden Chair

  Artist: Liew Ting Chuang Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.12.6 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Interior Of The Time

  Artist: Lukasz Cywicki Year: 2010 Medium: Silk Screen Size: 51cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.38 Location: Storan Atas Muzium (L)
 • The Stillness Of Time

  Artist: Manee Memak Year: 2010 Medium: Litography Size: 42cm x 44cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.33 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Seven Layers Spiritual

  Artist: Mohd Adzman Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 47cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.13 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Fossil Of 21st Century

  Artist: Mohd Faizal Saif Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: 70cm x 55cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.14 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Sketsa

  Artist: Mohd Fuad Arif Year: 2010 Medium: Pen on Paper Size: 21cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.4 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Red Drops

  Artist: Mohd Khizal Saat Year: 2010 Medium: Transfer Image & Collage on Paper Size: 106cm x 81cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.1 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Lakaran Karikatur Liyana

  Artist: Mohd Noor Khalid (LAT) Year: 2010 Medium: Sketches Size: 58cm x 41cm Status: Donated Serial No: MG.SH.10.34 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Red Vespa

  Artist: Mohd Rajis Jamaluddin Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 243cm x 121cm Status: Donated Serial No: MG.SH.13.1 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Digital Illustration of Shadow Spinner (Character & Space)

  Artist: Mojgan Aslani Year: 2010 Medium: Monotype Size: 30cm x 30cm (15 Units) Status: Donated Serial No: MG.SH.10.41 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Belenggu

  Artist: Muhammad Colmann Abdullah Year: 2010 Medium: Video Art Size: 5:08 Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.27 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Untitled

  Artist: Muhammad Rojana Udomsat Year: 2010 Medium: Print Size: 42cm x 44cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.34 Location: Storan Atas Muzium (M)
 • Dislocation

  Artist: Ng Kim Peow Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: 48cm x 34cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.17 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Stop It!

  Artist: Nor Azlia Ismail Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: 30cm x 40cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.18 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Choose The Right Way

  Artist: Nor Azlia Ismail Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.11.19 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • How Is It Going To End

  Artist: Pavlopoulou Joanna Year: 2010 Medium: Linoleum Cut Size: 56cm x 51cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.75 Location: Storan Atas Muzium (P)
 • X-Ray Your Life

  Artist: Phang Seik Chong Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.13.6 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)
 • Potret Prof. Tan Sri Dato' Dzulkilfi Abdul Razak

  Artist: Qaisar Khan Year: 2010 Medium: Oil Paint Size: 122cm x 91cm Status: Donated Serial No: MG.SH.12.1 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Night Flight

  Artist: Ralph Kugell Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 60cm x 29cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.45 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Untitled

  Artist: Raul Cio Year: 2010 Medium: Print Size: 40cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.57 Location: Storan Atas Muzium (R)
 • Mixed Tradition IV

  Artist: Rosmanisa Mat Desa Year: 2010 Medium: Silk Screen Size: 91cm x 49cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.18 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Mimpi Mat Jenin

  Artist: Saiful Abd Kadir Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 122cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.10.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Alam Mimpi

  Artist: Shamsul Bahari Abdul Mutalib Year: 2010 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 244cm Status: Donated Serial No: MG.SH.13.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Candle

  Artist: Shi Xiang Lan Year: 2010 Medium: Print Size: 14cm x 14cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.54 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Bamboo Bridge And Baruk

  Artist: Sylvester Jussem Year: 2010 Medium: Oil Paint Size: 60cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.12.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • First Day

  Artist: Thomas W Robertson Year: 2010 Medium: Litography Size: 36cm x 54cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.25 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • High Spirits

  Artist: Tsutomu Toguchi Year: 2010 Medium: Serigraphy Size: 36cm x 36cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.8 Location: Storan Atas Muzium (T)
 • Conversation Pending Letterpress And Lithography

  Artist: Veda M Rives Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 38cm x 28cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.26 Location: Storan Atas Muzium (V)
 • My Space And My Dimension M862

  Artist: Yoshisuke Funusaka Year: 2010 Medium: Woodblock Print Size: 59cm x 56cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.11 Location: Storan Atas Muzium (Y)
 • The Anthropoid Signaltron

  Artist: Fadly Sabran Year: 2011 Medium: Steel, Rubber, Aluminium, Metal Electronic Board, Flash Light, Mini TV, Video & Sound Size: Variable Dimension Status: Purchased Serial No: MG.SH.11.20 Location: Storan Atas Muzium (Media Campuran)
 • Underworld II

  Artist: Hizraq Haris Year: 2011 Medium: Oil Paint Size: 122cm x 305cm Status: Donated Serial No: MG.SH.12.5 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Blue Water Koi

  Artist: KC Chai Year: 2011 Medium: Water Color Size: 33cm x 48cm Status: Donated Serial No: MG.SH.11.21 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Baby Dinosour & It's Heir

  Artist: Ling Siew Woei Year: 2011 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.11.31 Location: Storan Atas Muzium (Batu)
 • Jetty - Red

  Artist: MH Azizi Year: 2011 Medium: Water Color Size: 56cm x 56cm Status: Donated Serial No: MG.SH.12.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Unit I, Unit II & Unit III

  Artist: Najjar Abdul Musawwir Year: 2011 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 244cm (3 units) Status: Donated Serial No: MG.SH.12.7 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Siam, The Land of Joy and Peace

  Artist: Pongsiri Kiddee Year: 2011 Medium: Silk Screen Size: 50cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Wanita Petani Laman Padi Langkawi

  Artist: Salleh Dawam Year: 2011 Medium: Oil Paint Size: 60cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.12.3 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Beauty Queen

  Artist: Syed Bakar Syed Salim Year: 2011 Medium: Oil Paint on Wood Structure Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.11.26 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Autumn Landscape

  Artist: Cheah Yeow Seng Year: 2012 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.20 Location: Storan Arca Seramik
 • Wood Handle with the Ceramic Tea Pot

  Artist: Hyun Moon Shin Year: 2012 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.16.8 Location: Storan Arca Seramik
 • Fisherman Village

  Artist: Subin Sovirnir Muangchan Year: 2012 Medium: Water Color Size: 30cm x 51cm Status: Donated Serial No: MG.SH.13.3 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • My House of Happiness

  Artist: Young-Hee Jang Year: 2012 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.16.7 Location: Storan Arca Seramik
 • Rhythm of Clay

  Artist: Zhang Jingjing Year: 2012 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.22 Location: Storan Arca Seramik
 • Untitled

  Artist: Adil Abdul Ghani Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.33 Location: Storan Arca Seramik
 • Spiral 29

  Artist: Andrew Bryant Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.17 Location: Storan Arca Seramik
 • Di Ambang Kepupusan

  Artist: Che Shahbani Che Mat Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.11 Location: Storan Arca Seramik
 • Standing Form

  Artist: David Binns Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.13 Location: Storan Arca Seramik
 • Transition

  Artist: Douglas Black Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.3 Location: Storan Arca Seramik
 • Embryonics

  Artist: James Seet Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.27 Location: Storan Arca Seramik
 • The Calm After the Storm

  Artist: Joelle Swanet Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.8 Location: Storan Arca Seramik
 • Adam and Eve Expelled from Heaven

  Artist: Melahat Altundag Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.14 Location: Storan Arca Seramik
 • Retrospection & Prodigy Series #4

  Artist: Mohd Khairi Baharom Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.31 Location: Storan Arca Seramik
 • Rhythm

  Artist: Mohd Roslan Ahmad Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.30 Location: Storan Arca Seramik
 • Asal

  Artist: Mohd Zharif Alias Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.26 Location: Storan Arca Seramik
 • I'll Carry You on My Back

  Artist: Myung Hee Kim Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.32 Location: Storan Arca Seramik
 • Highlander

  Artist: Peter Lagan Balang Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.36 Location: Storan Arca Seramik
 • Untitled

  Artist: Rowley Drysdale Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.12 Location: Storan Arca Seramik
 • Untitled

  Artist: Sang Gil Yun Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.13.5 Location: Storan Arca Seramik
 • Buncheong Turtle Bottle with Sgraffito

  Artist: Sang Ki Kim Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.16.5 Location: Storan Arca Seramik
 • Bowl

  Artist: Sayumporn Kasornsuwan Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.7 Location: Storan Arca Seramik
 • Unity

  Artist: Shamsu Mohamad Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.13.8 Location: Storan Arca Seramik
 • Untitled

  Artist: Sophie Lambelet Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.4 Location: Storan Arca Seramik
 • Untitled

  Artist: Vinod Daroz Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.21 Location: Storan Arca Seramik
 • Great Sphinx

  Artist: Wanna Thithamma Year: 2013 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.2 Location: Storan Arca Seramik
 • Hope Temple

  Artist: Ahmad Zaki Ibrahim Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.29 Location: Storan Arca Seramik
 • Pulp Fiction

  Artist: Anderson Ee Year: 2014 Medium: Pen on Paper Size: Variable Size Status: Purchased Serial No: MG.SH.15.43 Location: Storan Atas Muzium (Rak Kaca)
 • Gaguyau Series

  Artist: Awangko' Hamdan Pangeran Arshad Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.28 Location: Storan Arca Seramik
 • Rainforest Garden

  Artist: Chong Hip Seng Year: 2014 Medium: Acrylic on Canvas Size: 61cm x 92cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.7 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Windy Day

  Artist: Chong Hip Seng Year: 2014 Medium: Acrylic on Canvas Size: 79cm x 140cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.8 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 4)
 • Potret

  Artist: Chong Suet Lin Year: 2014 Medium: Sculpture Size: 46cm (Height) Status: Donated Serial No: MG.SH.80.23 Location: Storan Bawah Muzium (Rak Arca Seramik)
 • Jia Wu

  Artist: Chung Hwa Independent School Year: 2014 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.16.17 Location: Storan Atas Muzium (Tepi Rak Simpanan)
 • Untitled

  Artist: Elham Shafaei Year: 2014 Medium: Acrylic on Canvas Size: 150cm x 100cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.1 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Untitled

  Artist: Goutam Das Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.1 Location: Storan Arca Seramik
 • The Boss

  Artist: Hendratno Enn Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.6 Location: Storan Arca Seramik
 • Untitled

  Artist: Hu Xiaopeng Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.24 Location: Storan Arca Seramik
 • Hollaa...

  Artist: Indra Kamesywara Year: 2014 Medium: Acrylic on Canvas Size: 70.5cm x 70.5cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.15.41 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Sirna (Lost)

  Artist: Irul Hidayat Year: 2014 Medium: Acrylic on Canvas Size: 70cm x 170cm Status: Donated Serial No: MG.SH.15.39 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • A Silver Lining

  Artist: Jaesung Han Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.15 Location: Storan Arca Seramik
 • Texas Sunflower

  Artist: Juan Granados Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.16.6 Location: Storan Arca Seramik
 • Hidden Imagination

  Artist: Jung Suk Lee Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.23 Location: Storan Arca Seramik
 • Buncheong Inray Jar

  Artist: Kang Hwa-Su Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.16.10 Location: Storan Arca Seramik
 • Nature's Life

  Artist: Kang Kyung Hun Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.19 Location: Storan Arca Seramik
 • Hope Temple

  Artist: Mutlu Baskaya Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.16.9 Location: Storan Arca Seramik
 • Untitled

  Artist: Nan Ho Ryu Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.18 Location: Storan Arca Seramik
 • Holy Dream

  Artist: Narumi Kawahara Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.5 Location: Storan Arca Seramik
 • Buih-buih Kehidupan

  Artist: Nor Atikah Osman Year: 2014 Medium: Mixed Media Size: Variable Size Status: Purchased Serial No: MG.SH.15.42 Location: Storan Atas Muzium (Tepi Rak Simpanan)
 • Untitled

  Artist: Rejo Arianto Year: 2014 Medium: Acrylic on Canvas Size: 120cm x 190cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.15.40 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Mandi Bunga

  Artist: Salwa Ayob Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.35 Location: Storan Arca Seramik
 • Puffer

  Artist: Siti Norhashimah Suman Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.34 Location: Storan Arca Seramik
 • Adam and the Brain

  Artist: Sonny Hendrawan Year: 2014 Medium: Acrylic on Canvas Size: 100cm x 140cm Status: Donated Serial No: MG.SH.15.38 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Keris

  Artist: Tajul Ariffin Adam Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.25 Location: Storan Arca Seramik
 • Green Cat - Pot

  Artist: Thatree Muangkaew Year: 2014 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.15.16 Location: Storan Arca Seramik
 • Friends

  Artist: Abelardo Brandap Year: 2015 Medium: Woodblock Print Size: 30cm x 42cm Status: Donated Serial No: MG.SH.14.58 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Tanjung Bungah

  Artist: Katsuhiro Sato Year: 2015 Medium: Water Color Size: 102cm x 97cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Tranquility Koi

  Artist: Ku Nur Amni Hazwani Ku Abdllah Year: 2015 Medium: Glass Size: 59.4cm x 84.1cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.16.3 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Space and Time of Serenity 10/2015

  Artist: Manee Memak Year: 2015 Medium: Litography Size: 87cm x 106cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.1 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Oren Kampong 3

  Artist: Mohd Roslan Ahmad Year: 2015 Medium: Ceramic Size: Variable Size Status: Purchased Serial No: MG.SH.15.37 Location: Storan Arca Seramik
 • Kaulah Puncanya

  Artist: Muhammad Nur Faisa Azmi Year: 2015 Medium: Soot on Canvas Size: 122cm x 109cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.15.44 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Harapan #3

  Artist: Muhammad Nur Faisa Azmi Year: 2015 Medium: Soot on Canvas Size: 150cm x 107cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.15.45 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Space of Happiness

  Artist: Bandhita Worasri Year: 2016 Medium: Acrylic on Canvas Size: 53cm x 73cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.5 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • First Mom - Nusu

  Artist: Grace Valentine Year: 2016 Medium: Pencil on Paper Size: 136cm x 95cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.14 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Musou

  Artist: Grace Valentine Year: 2016 Medium: Pencil on Paper Size: 132cm x 98cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.15 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Nusu

  Artist: Grace Valentine Year: 2016 Medium: Pencil on Paper Size: 134cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.16 Location: Storan Atas Muzium (G)
 • Moon Light

  Artist: Muhammad Rojana Udomsat Year: 2016 Medium: Batik Size: 85cm x 95cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.6 Location: Anjung Jannatun USM
 • Trypanophobia Series #1

  Artist: Norziyani Ahmad Bakeri Year: 2016 Medium: Digital Print Size: 102cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.11 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 4)
 • Trypanophobia Series #2

  Artist: Norziyani Ahmad Bakeri Year: 2016 Medium: Digital Print Size: 102cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.12 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Trypanophobia Series #3

  Artist: Norziyani Ahmad Bakeri Year: 2016 Medium: Digital Print Size: 127cm x 76cm Status: Donated Serial No: MG.SH.16.13 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 4)
 • The Response of Remembrance

  Artist: Rapeepat Phonrattanapaibon Year: 2016 Medium: Acrylic on Canvas Size: 80cm x 96cm Status: Donated Serial No: MG.SH.17.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Tepak Sireh

  Artist: Kirtanraw Subramaniam Year: 2017 Medium: Acrylic on Canvas Size: 50cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.19.1 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Pulau Ketam

  Artist: Muhammad Rojana Udomsat Year: 2017 Medium: Acrylic on Canvas Size: 75cm x 60cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.1 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Seed for the Future

  Artist: A Rahman Mohamed Year: 2018 Medium: Etching Aquafint Size: 60cm x 50cm Status: Donated Serial No: MG.SH.20.2 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • Awaken in the Middle of Chap Goh Mei Night in Guanlan

  Artist: A Rahman Mohamed Year: 2018 Medium: Etching Aquafint Size: 50cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.20.3 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • The Swimmers

  Artist: Ain Munirah Ahmad Kamil Year: 2018 Medium: Acrylic on Canvas Size: 95cm x 62cm x 4.5cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.21.4 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Plato in the Path

  Artist: Akkapong Khongchang Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.6 Location: Rumah Pemimpin USM
 • Impress

  Artist: Attaphon Kongpat Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.8 Location: Storan Atas Muzium (A)
 • See to Sea

  Artist: Bucha Pakakrong Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.4 Location: Storan Atas Muzium (B)
 • Simple Transparent Symbols

  Artist: Jutarut Butpien Year: 2018 Medium: Copper Size: Variable Size Status: Donated Serial No: MG.SH.19.4 Location: Storan Arca Seramik
 • Aesthetics of Objects

  Artist: Kaewsuda Butpien Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.10 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Family Fish

  Artist: Kitti Pimsen Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.11 Location: Storan Atas Muzium (K)
 • Muzium USM

  Artist: Nanang Widjaya Year: 2018 Medium: Water Color Size: 38cm x 56cm Status: Donated Serial No: MG.SH.19.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 1)
 • Muzium & Galeri Tuanku Fauziah

  Artist: Ngurah Darma Year: 2018 Medium: Water Color Size: 38cm x 56cm Status: Donated Serial No: MG.SH.19.3 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Origins

  Artist: Niair Nitae Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.7 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Lakaran Sarang Putu Beras

  Artist: Norhaiza Noordin Year: 2018 Medium: Pen on Paper Size: 41cm x 29cm Status: Donated Serial No: MG.SH.20.6 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Mind & Form #Potrait

  Artist: Pornsawhan Jansok Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.2 Location: Storan Atas Muzium (P)
 • Malayu

  Artist: Sirichi Pummak Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.9 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • Symbols of Love

  Artist: Suppachai Srikhwankaew Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.5 Location: Storan Atas Muzium (S)
 • The Produce Grains No. 1

  Artist: Tirasak Thongnuypram Year: 2018 Medium: Oil Paint Size: 90cm x 90cm Status: Donated Serial No: MG.SH.20.5 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Scatophagus

  Artist: Wisanu Lerburus Year: 2018 Medium: Linocut Size: 40cm x 30cm Status: Donated Serial No: MG.SH.18.3 Location: Storan Atas Muzium (W)
 • Petal Lotus 1-9

  Artist: Amirul Alwi Year: 2019 Medium: Acrylic on Canvas Size: 200cm x 200cm x 5cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.21.3 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Possessed

  Artist: Hana Tan Year: 2019 Medium: Acrylic on Canvas Size: 61cm x 91cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.21.2 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 3)
 • Shadow

  Artist: Juhari Said Year: 2019 Medium: Etching Size: 39cm x 47cm Status: Donated Serial No: MG.SH.22.2 Location: Storan Atas Muzium (J)
 • Bijin-ga Series: Tomiko Walking Down the Stairs

  Artist: Noor Athirah Md Ghazali@Mohd Azlee Year: 2019 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 91.5cm x 3cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.21.5 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 2)
 • Alteration of Bakawali

  Artist: Noor Hafizah Rosli Year: 2019 Medium: Acrylic on Wood Size: 76.2cm x 91.44cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.21.6 Location: Storan Atas Muzium (Rak Koleksi Besar)
 • Confluence of Events

  Artist: Nor Fatihah Yusoff Year: 2019 Medium: Acrylic & Grafite Size: 254cm x 60.96cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.21.1 Location: Storan Atas Muzium (N)
 • Illusion

  Artist: Roslan Chin Year: 2019 Medium: Acrylic & Grafite Size: 975.6cm x 975.6cm Status: Donated Serial No: MG.SH.20.1 Location: Pejabat MGTF (Tangga Zen)
 • Rabak meLAYU

  Artist: Maizul Affendy Baharudin Year: 2020 Medium: Mixed Media Size: 122cm x 152cm Status: Purchased Serial No: MG.SH.21.7 Location: Dinding Storan Atas Muzium (Dinding 5)
 • Pedang Hitam (Black Sword)

  Artist: Raja Shahriman Raja Aziddin Year: 2022 Medium: Metal Size: 66cm (H) Status: Donated Serial No: MG.SH.22.1 Location: Storan Atas Muzium (Rak Simpanan)